Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 18,1 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:
1. Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 rok:

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,

www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,

www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,

www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,

www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

 

2. Do 31 marca 2021 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2020 rok:

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

 

Ponadto informujemy, że:

Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:1. Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 rok: Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach: www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań, www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe, www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów, www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową, www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.   2. Do 31 marca 2021 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2020 rok: Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.   Ponadto informujemy, że: Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.03.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe