Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zmiana miejsca pracy Referatu Infrastruktury Technicznej

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe w budynku Urzędu Gminy w Gręboszowie obejmujące roboty związane z likwidacją barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i korzystanie z usług publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. elementy robót rozbiórkowych, wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie podłoży i izolacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i posadzek, elewacji, wykonanie instalacji wod-kan, wymianę kotła gazowego, przebudowę instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o., instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych (komputerowej i telefonicznej). W przetargu w których złożono 7 ofert najkorzystniejszą złożyła firma SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice, proponując cenę 254 097,47 zł brutto.

W związku z tym remontem koniecznym stało się przeniesienie miejsca pracy Referatu Infrastruktury Technicznej którym kieruje inż. Eugeniusz Borek. Aktualnie referat pracuje w budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Aktualny kontakt telefoniczny z referatem jest pod numerem 14 641 60 16.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.05.2021 r.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe w budynku Urzędu Gminy w Gręboszowie obejmujące roboty związane z likwidacją barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i korzystanie z usług publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. elementy robót rozbiórkowych, wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie podłoży i izolacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i posadzek, elewacji, wykonanie instalacji wod-kan, wymianę kotła gazowego, przebudowę instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o., instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych (komputerowej i telefonicznej). W przetargu w których złożono 7 ofert najkorzystniejszą złożyła firma SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice, proponując cenę 254 097,47 zł brutto. W związku z tym remontem koniecznym stało się przeniesienie miejsca pracy Referatu Infrastruktury Technicznej którym kieruje inż. Eugeniusz Borek. Aktualnie referat pracuje w budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Aktualny kontakt telefoniczny z referatem jest pod numerem 14 641 60 16.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.05.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe