Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Kontrole zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy Gręboszów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888) Urzędy Gmin są obowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Wypełniając ustawowy obowiązek, przypominamy aby pamiętać o systematycznym wywozie nieczystości ciekłych /szamb/ przez firmę posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór nieczystości z terenu gminy Gręboszów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez firmę poprzez posiadanie umowy i dowodów opłat ze te usługi.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.06.2021 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888) Urzędy Gmin są obowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. Wypełniając ustawowy obowiązek, przypominamy aby pamiętać o systematycznym wywozie nieczystości ciekłych /szamb/ przez firmę posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór nieczystości z terenu gminy Gręboszów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez firmę poprzez posiadanie umowy i dowodów opłat ze te usługi.               Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.06.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe