Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 14 czerwca 2021 r., radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy.

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2020, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok.

Nawiązując do obu przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi.

Relacja z całego przebiegu sesji będzie dołączona później.

 

 

Zdjęcia z XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.06.2021 r.

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 14 czerwca 2021 r., radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy. Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2020, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok. Nawiązując do obu przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi. Relacja z całego przebiegu sesji będzie dołączona później.     Zdjęcia z XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.06.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe