Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXVII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 5 lipca 2021 roku

Gręboszów, dnia 29.06.2021 r.

Znak: OA.0002.27.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz.1038/ zwołuję XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r./poniedziałek/ o godz. 1400 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2021 r.

  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

  5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok,

c) przystąpienia Gminy Gręboszów do Stowarzyszenia p.n. ”Małopolska Organizacja Turystyczna”,

d) przystąpienie Gminy Gręboszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Tarnowska Organizacja Turystyczna”,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0002 – Bieniaszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49,

i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 276/4,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321,

l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342/1,

m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 366/1,

n) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496/3,

o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566,

p) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 –Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/4,

q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 – Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 451/2,

r) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2,

s) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75,

t) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89,

u) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/2,

v) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0001 – Gręboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 608/5.

7. Sprawozdanie z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026” za 2020 r.

8. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę”.

9. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.


Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w posiedzeniu komisji i obradach Sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały na posiedzenie

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.06.2021 r.

Gręboszów, dnia 29.06.2021 r. Znak: OA.0002.27.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz.1038/ zwołuję XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r./poniedziałek/ o godz. 1400 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2021 r. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok, c) przystąpienia Gminy Gręboszów do Stowarzyszenia p.n. ”Małopolska Organizacja Turystyczna”, d) przystąpienie Gminy Gręboszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Tarnowska Organizacja Turystyczna”, e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0002 – Bieniaszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161, f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5, g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48, h) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49, i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 276/4, j) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313, k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342/1, m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 366/1, n) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496/3, o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566, p) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 –Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/4, q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 – Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 451/2, r) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2, s) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75, t) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89, u) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/2, v) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0001 – Gręboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 608/5. 7. Sprawozdanie z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026” za 2020 r. 8. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę”. 9. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 12:00. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w posiedzeniu komisji i obradach Sesji.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały na posiedzenie       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.06.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe