Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (deszcz nawalny i gradobicie)

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 18 lipca 2021 r. deszczu nawalnego oraz gradobicia (na części naszej gminy) rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku tych zjawisk mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy Gręboszów na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gręboszów – Referat Rolnictwa pok. Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz musi być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

       WÓJT

(-) Krzysztof Gil

 

 

Zniszczona uprawa soi

Zniszczona uprawa buraka

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.07.2021 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 18 lipca 2021 r. deszczu nawalnego oraz gradobicia (na części naszej gminy) rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku tych zjawisk mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy Gręboszów na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gręboszów – Referat Rolnictwa pok. Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć: - kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy), - wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie), - mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw. Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz musi być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.   Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu.   Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.            WÓJT (-) Krzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik Kopia Zał. nr I.1A i B- wykaz gruntów z wszystkich gmin na w których jest gospodarstwo rolne.xlsx Pobierz plik Kopia Zał. nr I.2-I.9- do wniosku rolnika.xlsx Pobierz plik Zał. nr I- wniosek rolnika.docx Pobierz plik Zał. nr I- wniosek rolnika.pdf           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.07.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe