Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Warsztaty Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykorzystując przeznaczony do rozbiórki budynek mieszkalny, Krzysztof Gil Wójt Gminy zaplanował i zarządził organizację warsztatów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które przeprowadzono w dniach 7 i 8 sierpnia br. Odbywały się one na parkingu oraz wokół budynku Urzędu Gminy, a także na nieruchomości pod adresem Gręboszów 6. Temat warsztatów dotyczył przebiegu pożarów wewnętrznych.

Grupa instruktorów pożarnictwa przeprowadziła zajęcia teoretyczne na modelu domku, rozwoju i przebiegu pożaru, przemieszczania się strażaków, podawania wody i zachowań w trakcie akcji gaśniczej. Druhowie podzieleni na zespoły odbyli ćwiczenia gorące w kontenerze ogniowym oraz obiekcie budynku mieszkalnego w którym rozniecony został kontrolowany pożar pomieszczeń, częściowo umeblowanych. Strażacy podzieleni na roty, odpowiednio ubrani i zabezpieczeni w aparaty tlenowe, realizowali zadania postawione im przez instruktorów i zmienną sytuację pożarową.

Z zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach skorzystali druhowie z OSP Ujście Jezuickie, Hubenic-Kozłów i Karsy, a także gościnnie, z OSP Nowy Korczyn. Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy byli pod wrażeniem profesjonalizmu kadry instruktorskiej którzy każdy etap szczegółowo omawiali przed, jak i przekazywali swoje uwagi do podejmowanych działań w czasie akcji, co pozwalało uczestnikom na wyrobienie prawidłowych zachowań w przyszłości podczas prawdziwego pożaru. Zaangażowanie oraz wyszkolenie biorących udział w warsztatach zostały bardzo wysoko ocenione przez kierujących zajęciami. Podczas podsumowania warsztatów zgodnie uznano, że wysiłek i czas poświęcony podczas tego weekendu nie był czasem straconym, a przyswojona wiedza znacząco podniosła zdolność i gotowość bojową.

Pomocy technicznej w warsztatach udzieliła Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, która na wniosek Wójta, na czas warsztatów wypożyczyła 30 szt. aparatów ODO, a ich odbiorem i zwróceniem zajęła się jednostka OSP Ujście Jezuickie. Napełnienie aparatów tlenowych zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Obsługę techniczną i organizacyjną dla uczestników zapewnili pracownicy Urzędu Gminy oraz GCKiCz.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.08.2021 r.

Wykorzystując przeznaczony do rozbiórki budynek mieszkalny, Krzysztof Gil Wójt Gminy zaplanował i zarządził organizację warsztatów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które przeprowadzono w dniach 7 i 8 sierpnia br. Odbywały się one na parkingu oraz wokół budynku Urzędu Gminy, a także na nieruchomości pod adresem Gręboszów 6. Temat warsztatów dotyczył przebiegu pożarów wewnętrznych. Grupa instruktorów pożarnictwa przeprowadziła zajęcia teoretyczne na modelu domku, rozwoju i przebiegu pożaru, przemieszczania się strażaków, podawania wody i zachowań w trakcie akcji gaśniczej. Druhowie podzieleni na zespoły odbyli ćwiczenia gorące w kontenerze ogniowym oraz obiekcie budynku mieszkalnego w którym rozniecony został kontrolowany pożar pomieszczeń, częściowo umeblowanych. Strażacy podzieleni na roty, odpowiednio ubrani i zabezpieczeni w aparaty tlenowe, realizowali zadania postawione im przez instruktorów i zmienną sytuację pożarową. Z zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach skorzystali druhowie z OSP Ujście Jezuickie, Hubenic-Kozłów i Karsy, a także gościnnie, z OSP Nowy Korczyn. Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy byli pod wrażeniem profesjonalizmu kadry instruktorskiej którzy każdy etap szczegółowo omawiali przed, jak i przekazywali swoje uwagi do podejmowanych działań w czasie akcji, co pozwalało uczestnikom na wyrobienie prawidłowych zachowań w przyszłości podczas prawdziwego pożaru. Zaangażowanie oraz wyszkolenie biorących udział w warsztatach zostały bardzo wysoko ocenione przez kierujących zajęciami. Podczas podsumowania warsztatów zgodnie uznano, że wysiłek i czas poświęcony podczas tego weekendu nie był czasem straconym, a przyswojona wiedza znacząco podniosła zdolność i gotowość bojową. Pomocy technicznej w warsztatach udzieliła Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, która na wniosek Wójta, na czas warsztatów wypożyczyła 30 szt. aparatów ODO, a ich odbiorem i zwróceniem zajęła się jednostka OSP Ujście Jezuickie. Napełnienie aparatów tlenowych zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Obsługę techniczną i organizacyjną dla uczestników zapewnili pracownicy Urzędu Gminy oraz GCKiCz. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.08.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe