Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 2,1 km/h
opady: 0,0 mm

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 - konkurs

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to organizowany od 11 lat przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konkurs promujący te firmy społeczne, które z sukcesem działają w Małopolsce.

Aplikacje i rekomendacje można zgłaszać do 13 września br.

Patronat honorowy nad wydarzeniem pełni Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tegoroczna odsłona Konkursu to sześć kategorii, w ramach których chcemy ukazać całe spektrum podmiotów, na co dzień włączających się w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (szerzej o kategoriach można przeczytać w niniejszej broszurze).

Poszukujemy zatem:

  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybierzemy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021,
  • podmiotów ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działających minimum 12 miesięcy, które mogą ubiegać się o tytuł Debiut Roku.

Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności.

To nie wszystko. W ramach Konkursu chcemy uhonorować także:

  • Samorządy (gminy i powiaty) oraz  firmy komercyjne przyjazne ekonomii społecznej, które mogą zostać zgłoszone do konkursu przez małopolskie PES,
  • Jednostki reintegracyjne (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), których działalność wyróżnia się na polu aktywizacji uczestników i zatrudnionych.

Przewidzieliśmy również możliwość nagrodzenia inicjatywy bądź przedsięwzięcia przyczyniającego się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Zgłoszenia dobrych praktyk w tym zakresie mogą dokonać Członkowie/Członkowie Wspierający Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dzięki współpracy z naszymi Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Firmą UBS oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym, Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe – o szczegółach będziemy informować niebawem.

W tej edycji nie mogło zabraknąć również naszych wieloletnich partnerów: Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loży Małopolskiej BCC. Swoją opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz ngo.pl.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji o konkursie. Są one dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych:

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.09.2021 r.

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to organizowany od 11 lat przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konkurs promujący te firmy społeczne, które z sukcesem działają w Małopolsce. Aplikacje i rekomendacje można zgłaszać do 13 września br.Patronat honorowy nad wydarzeniem pełni Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.Tegoroczna odsłona Konkursu to sześć kategorii, w ramach których chcemy ukazać całe spektrum podmiotów, na co dzień włączających się w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (szerzej o kategoriach można przeczytać w niniejszej broszurze).Poszukujemy zatem: podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybierzemy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021, podmiotów ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działających minimum 12 miesięcy, które mogą ubiegać się o tytuł Debiut Roku. Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności. To nie wszystko. W ramach Konkursu chcemy uhonorować także: Samorządy (gminy i powiaty) oraz  firmy komercyjne przyjazne ekonomii społecznej, które mogą zostać zgłoszone do konkursu przez małopolskie PES, Jednostki reintegracyjne (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), których działalność wyróżnia się na polu aktywizacji uczestników i zatrudnionych. Przewidzieliśmy również możliwość nagrodzenia inicjatywy bądź przedsięwzięcia przyczyniającego się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Zgłoszenia dobrych praktyk w tym zakresie mogą dokonać Członkowie/Członkowie Wspierający Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.Dzięki współpracy z naszymi Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Firmą UBS oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym, Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe – o szczegółach będziemy informować niebawem. W tej edycji nie mogło zabraknąć również naszych wieloletnich partnerów: Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loży Małopolskiej BCC. Swoją opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz ngo.pl.Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji o konkursie. Są one dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych: ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl oraz FB @ROPS.Krakow Dział Ekonomii Społecznej ROPS: www.es.malopolska.pl oraz FB @malopolskaes         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe