Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

 

CO WAŻNE!

  • Inkubator ma zasięg ogólnopolski.
  • Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 6 najlepszych będziemy rekomendować do upowszechniania w skali kraju.
  • Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 49.000zł, maksymalna 100.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
  • Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie jest wymagany wkład własny) i rozliczany jest w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).
  • Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne.
  • Odbiorcami i uzytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy).
  • Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły (do wyczerpania alokacji).

 

Wszelkie informacje o działaniach realizowanych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego dostępne są w zakładce „Aktualności”. Szukajcie nas też na Facebooku!

 

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. w całej Polsce. Wartość projektu wynosi 5 855 993,00 zł.

 

Loga

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.09.2021 r.

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych. Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.   CO WAŻNE! Inkubator ma zasięg ogólnopolski. Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 6 najlepszych będziemy rekomendować do upowszechniania w skali kraju. Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 49.000zł, maksymalna 100.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie jest wymagany wkład własny) i rozliczany jest w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych). Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne. Odbiorcami i uzytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy). Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły (do wyczerpania alokacji).   Wszelkie informacje o działaniach realizowanych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego dostępne są w zakładce „Aktualności”. Szukajcie nas też na Facebooku!   Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. w całej Polsce. Wartość projektu wynosi 5 855 993,00 zł.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe