Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Flaga i Godlo Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 482/OPS/2021 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2021 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021 r., zakończenie zadania na 29 maja 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 października 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3 474,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. szacuje się na kwotę 4 342,76 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 76/100).

 

 

 

 

 

Opracowanie: GOPS

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2021 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 482/OPS/2021 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego. Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2021 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021 r., zakończenie zadania na 29 maja 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 października 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3 474,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. szacuje się na kwotę 4 342,76 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 76/100).           Opracowanie: GOPS Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe