Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 15°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie dąbrowskim

W powiecie dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w dniu 25 października i potrwa do 10 listopada 2021 roku. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracuje w budynku byłego Internatu LO przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej.

 
W 2021 roku przed Powiatową Komisja Lekarską stają:
  1. mężczyźni urodzeni w roku 2002;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000–2001, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia.
W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest o tym powiadomić burmistrza lub wójta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana do stawienia się. Powinna dołączyć jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny swojej nieobecności oraz ustalić inny termin.
Na osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawią wymaganych dokumentów podlegają – w myśl artykułu 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.
Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej:
• Gmina Szczucin  25-27 październik 2021 r.
• Gmina Radgoszcz 27-28  październik 2021 r.
• Gmina Bolesław 29 październik 2021 r.
• Gmina Gręboszów  29 październik 2021 r.
• Gmina Dąbrowa Tarnowska 2-4 listopad 2021 r.
• Gmina Olesno 5-8 listopad 2021 r.
• Gmina Mędrzechów 8 listopad 2021 r.
• Kobiety 9 listopad 2021 r.
• Dzień rezerwowy 10 listopad 2021 r.
 
 
 
 
 
Opracowanie: Powiat Dąbrowski
Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.10.2021 r.
W powiecie dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w dniu 25 października i potrwa do 10 listopada 2021 roku. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracuje w budynku byłego Internatu LO przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej.   W 2021 roku przed Powiatową Komisja Lekarską stają: mężczyźni urodzeni w roku 2002; mężczyźni urodzeni w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 2000–2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.   Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić: • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia. W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest o tym powiadomić burmistrza lub wójta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana do stawienia się. Powinna dołączyć jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny swojej nieobecności oraz ustalić inny termin. Na osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawią wymaganych dokumentów podlegają – w myśl artykułu 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności. Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej: • Gmina Szczucin  25-27 październik 2021 r. • Gmina Radgoszcz 27-28  październik 2021 r. • Gmina Bolesław 29 październik 2021 r. • Gmina Gręboszów  29 październik 2021 r. • Gmina Dąbrowa Tarnowska 2-4 listopad 2021 r. • Gmina Olesno 5-8 listopad 2021 r. • Gmina Mędrzechów 8 listopad 2021 r. • Kobiety 9 listopad 2021 r. • Dzień rezerwowy 10 listopad 2021 r.           Opracowanie: Powiat Dąbrowski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe