Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, którego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r.

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

  • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej;
  • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru;
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Konkurs będzie przebiegał w kilku etapach. Etap wojewódzki składać się będzie z 2 etapów cząstkowych (wyniki tego etapu zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r.).

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, zakwalifikowani zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim przebiegającym pod hasłem „Ostatki w polskiej tradycji”, będzie mogło być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób. Uczestnicy zaprezentują na potrzeby Konkursu:

  • specjały kuchni regionalnej, obejmujące dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków;
  • inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, nie dłuższą niż 4 minuty.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 1., 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  1. miejsce – 10 000,00 zł brutto;
  2. miejsce – 6 000,00 zł brutto;
  3. miejsce – 4 000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 11 99.

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.12.2021 r.

Trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, którego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej; potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru; krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła. Konkurs będzie przebiegał w kilku etapach. Etap wojewódzki składać się będzie z 2 etapów cząstkowych (wyniki tego etapu zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r.). Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, zakwalifikowani zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim przebiegającym pod hasłem „Ostatki w polskiej tradycji”, będzie mogło być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób. Uczestnicy zaprezentują na potrzeby Konkursu: specjały kuchni regionalnej, obejmujące dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków; inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, nie dłuższą niż 4 minuty. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 1., 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości: miejsce – 10 000,00 zł brutto; miejsce – 6 000,00 zł brutto; miejsce – 4 000,00 zł brutto. Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni). Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu. W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 11 99.   Pliki do pobrania Pobierz plik Regulamin II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżon....pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx Pobierz plik Załącznik nr 1 do Regulaminu_Karta zgłoszeniowa.pdf         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe