Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 17°C
wiatr: 26,4 km/h
opady: 2,3 mm

Kierowco! Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator. Podwyżka mandatów i zmiana w punktach karnych to nie wszystko

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy, kierowcy będą musieli przygotować się na duże  wydatki, bowiem nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaostrza część kar za wykroczenia drogowe. Obejmuje też nowe wykroczenia, a w taryfikatorze znajduje się 12 wykroczeń, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych.

Jazda niezgodnie z przepisami będzie droższa. Przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 30 km/h zagrożone było do końca 2021 roku mandatem wysokości od 200 do 300 zł, od 1 stycznia 2022 roku wysokość kary zwiększa się do 800 zł. Zwiększa się też maksymalna wysokość mandatu, jaką na kierującego może nałożyć policjant w postępowaniu mandatowym za wykroczenie drogowe. Już nie 500 zł a 5 tys. zł.

Znowelizowana 2 grudnia 2021 roku ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z zaostrza niektóre z kar grzywny za wykroczenia drogowe.
W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ws. wysokości mandatów drogowych zawierająca taryfikator mandatów i punktów karnych.

Minimum 500 zł:

 • tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu.

Minimum 800 zł:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h.

Minimum 1 tys. zł:

 • niestosowanie się do zakazu wyprzedzana;
 • prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie).
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 41-50 km/h

Minimum 1,5 tys. zł:

 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdu, podczas włączania się do ruchu, w strefie zamieszkania, przy przejeżdżaniu przez chodnik, lub drogę dla pieszych .
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h

Minimum 2 tys. zł:

 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym;
 • wjeżdżanie/wchodzenie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;
 • wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h

Minimum 2,5 tys. zł:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu;
 • spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h

Minimum 8 tys. zł:

 • dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.

Po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdzie w życie nowy przepis przewidujący surowsze karanie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym działających w warunkach tzw. recydywy. Dotyczy to wybranych wykroczeń w ruchu drogowym tj. art. 86 §1a i 2, art. 86b §1, art. 87 §1 art. 92 §2, art. 92a §2, art. 92b, art. 94 §1 i art. 97a.

Za recydywę będzie uznawane co najmniej dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, a grzywna będzie nakładana w wysokości nie mniejszej, niż dwukrotność dolnej granicy grzywny przewidzianej za to wykroczenie. Powyższa zasada będzie dotyczyła zarówno grzywien orzekanych przez Sąd jak i nakładanych w drodze mandatu karnego.

Wyższe punkty za niektóre wykroczenia drogowe

Zmiany wprowadzono także w liczeniu punktów karnych. Aktualnie maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia wynosi 10 pkt. Po 17 września 2022 r. będzie to już 15 pkt. Dopuszczalne limity nie ulegną zmianie:

 • 20 pkt dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok,
 • 24 pkt dla pozostałych kierowców.

Nową maksymalną karą 15 punktów karnych obwarowane zostały takie wykroczenia, jak:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Punkty będą usuwane po 2 latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia albo po 2 latach od daty uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego bądź od daty jej umorzenia,

Nie będzie również możliwości odbycia kursu redukującego liczbę przypisanych punktów (WORD). 

 

 

 

Wprowadzenie: Józef Woźniak 07.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy, kierowcy będą musieli przygotować się na duże  wydatki, bowiem nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaostrza część kar za wykroczenia drogowe. Obejmuje też nowe wykroczenia, a w taryfikatorze znajduje się 12 wykroczeń, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych. Jazda niezgodnie z przepisami będzie droższa. Przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 30 km/h zagrożone było do końca 2021 roku mandatem wysokości od 200 do 300 zł, od 1 stycznia 2022 roku wysokość kary zwiększa się do 800 zł. Zwiększa się też maksymalna wysokość mandatu, jaką na kierującego może nałożyć policjant w postępowaniu mandatowym za wykroczenie drogowe. Już nie 500 zł a 5 tys. zł. Znowelizowana 2 grudnia 2021 roku ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z zaostrza niektóre z kar grzywny za wykroczenia drogowe. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ws. wysokości mandatów drogowych zawierająca taryfikator mandatów i punktów karnych. Minimum 500 zł: tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu. Minimum 800 zł: przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h. Minimum 1 tys. zł: niestosowanie się do zakazu wyprzedzana; prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie). przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 41-50 km/h Minimum 1,5 tys. zł: niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych; prowadzenie pojazdu bez uprawnień; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdu, podczas włączania się do ruchu, w strefie zamieszkania, przy przejeżdżaniu przez chodnik, lub drogę dla pieszych . przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h Minimum 2 tys. zł: objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym; wjeżdżanie/wchodzenie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych; wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h Minimum 2,5 tys. zł: prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu; spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h Minimum 8 tys. zł: dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów. Po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdzie w życie nowy przepis przewidujący surowsze karanie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym działających w warunkach tzw. recydywy. Dotyczy to wybranych wykroczeń w ruchu drogowym tj. art. 86 §1a i 2, art. 86b §1, art. 87 §1 art. 92 §2, art. 92a §2, art. 92b, art. 94 §1 i art. 97a. Za recydywę będzie uznawane co najmniej dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, a grzywna będzie nakładana w wysokości nie mniejszej, niż dwukrotność dolnej granicy grzywny przewidzianej za to wykroczenie. Powyższa zasada będzie dotyczyła zarówno grzywien orzekanych przez Sąd jak i nakładanych w drodze mandatu karnego. Wyższe punkty za niektóre wykroczenia drogowe Zmiany wprowadzono także w liczeniu punktów karnych. Aktualnie maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia wynosi 10 pkt. Po 17 września 2022 r. będzie to już 15 pkt. Dopuszczalne limity nie ulegną zmianie: 20 pkt dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, 24 pkt dla pozostałych kierowców. Nową maksymalną karą 15 punktów karnych obwarowane zostały takie wykroczenia, jak: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym, niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia, niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu, naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu. Punkty będą usuwane po 2 latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia albo po 2 latach od daty uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego bądź od daty jej umorzenia, Nie będzie również możliwości odbycia kursu redukującego liczbę przypisanych punktów (WORD).        Wprowadzenie: Józef Woźniak 07.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe