Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 lutego 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów,
  • zmiany uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gręboszów,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Gręboszów 140 w trybie przetargowym.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 lutego 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lutego 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów, zmiany uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Gręboszów 140 w trybie przetargowym. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe