Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną

W dniu 3 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na którym omówiono stan przygotowań do przyjmowania uchodźców w ramach systemu pomocy organizowanej przez Wojewodę Małopolskiego. W jednej lokalizacji osiągnięto już gotowość do przyjęcia 10 osób, a w kolejnych dwóch trwają prace adaptacyjne. Zakupiono pewną ilość środków czystości i materiałów higienicznych oraz podjęto decyzję o zakupie opakowań jednorazowych które będą wykorzystane przez szkolną kuchnię, w akcji żywienia prowadzonej w formie cateringu.

Uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki pomocy rzeczowej dla uchodźców przyjął pierwsze produkty oraz przejmie tez te które są gromadzone w szkole. Uznano, że prowadzona akcja informacyjna na gminnej stronie jest prowadzona właściwie i należy na niej zamieszczać kolejne napływające informacje z zakresu zasad przyjmowania i pobytu uchodźców z Ukrainy.

Z najnowszych wiadomości jakie dotarły do Urzędu Gminy, to są przyjęte zasady dopełniania obowiązku meldunkowego oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na terytorium RP w wyniku działań wojennych. Dopełnienie tych obowiązków umożliwi im korzystanie z oferty pomocowej jaka może być zaoferowana przez organy i instytucje państwowe.

Ponadto zgodnie z decyzją Krzysztofa Gila - Wójta Gminy Gręboszów, od dnia jutrzejszego całokształtem problematyki uchodźczej będą na bieżąco zajmowały się grupy robocze wchodzące w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie. Pierwsze posiedzenie GZZK zostało zwołane na dzień 4 marca br.

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 03.03.2022 r.

W dniu 3 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na którym omówiono stan przygotowań do przyjmowania uchodźców w ramach systemu pomocy organizowanej przez Wojewodę Małopolskiego. W jednej lokalizacji osiągnięto już gotowość do przyjęcia 10 osób, a w kolejnych dwóch trwają prace adaptacyjne. Zakupiono pewną ilość środków czystości i materiałów higienicznych oraz podjęto decyzję o zakupie opakowań jednorazowych które będą wykorzystane przez szkolną kuchnię, w akcji żywienia prowadzonej w formie cateringu. Uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki pomocy rzeczowej dla uchodźców przyjął pierwsze produkty oraz przejmie tez te które są gromadzone w szkole. Uznano, że prowadzona akcja informacyjna na gminnej stronie jest prowadzona właściwie i należy na niej zamieszczać kolejne napływające informacje z zakresu zasad przyjmowania i pobytu uchodźców z Ukrainy. Z najnowszych wiadomości jakie dotarły do Urzędu Gminy, to są przyjęte zasady dopełniania obowiązku meldunkowego oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na terytorium RP w wyniku działań wojennych. Dopełnienie tych obowiązków umożliwi im korzystanie z oferty pomocowej jaka może być zaoferowana przez organy i instytucje państwowe. Ponadto zgodnie z decyzją Krzysztofa Gila - Wójta Gminy Gręboszów, od dnia jutrzejszego całokształtem problematyki uchodźczej będą na bieżąco zajmowały się grupy robocze wchodzące w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie. Pierwsze posiedzenie GZZK zostało zwołane na dzień 4 marca br.   Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 03.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe