Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 13 kwietnia 2022 roku

Gręboszów, dnia 08.04.2022 r.

Znak: OA.0002.37.2022

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 800 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. mjr. H Sucharskiego w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku,
  3. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
  4. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy.

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/177587

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.04.2022 r.

Gręboszów, dnia 08.04.2022 r. Znak: OA.0002.37.2022 ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 800 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. mjr. H Sucharskiego w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy. Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/177587         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.04.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe