Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
30 maja
temperatura: 14°C
wiatr: 2,6 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie - analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Gręboszów

Gmina Gręboszów, zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Gręboszów jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn.zm.) Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

  • osiąga niskie dochody;
  • ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
  • zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę w terminie do 10 maja 2022 r.

Ankietę można wypełnić na trzy sposoby:

  • w formie elektronicznej (link do ankiety: https://forms.gle/AVSVpLqM5GFpEcBs9
  • w formie papierowej (ankieta znajduje się w Urzędzie Gminy Gręboszów- pokój nr 1 na parterze)
  • przez upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika firmy Energia dla Miast sp. z o.o., który będzie dokonywał ankietyzacji w terenie wybranych mieszkańców Gminy.

Ankietę można uzupełnić w sposób anonimowy lub podając swoje podstawowe dane.

Liczymy na Państwa współpracę, gdyż dokładna identyfikacja problemu pomoże samorządowi kontynuować działania naprawcze skierowane do osób ubogich energetycznie, a także umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze lub pod numerem telefonu 14 6416002 wew. 23.

 

 

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 26.04.2022 r.

Gmina Gręboszów, zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Gręboszów jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn.zm.) Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki: osiąga niskie dochody; ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne; zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej. Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę w terminie do 10 maja 2022 r. Ankietę można wypełnić na trzy sposoby: w formie elektronicznej (link do ankiety: https://forms.gle/AVSVpLqM5GFpEcBs9 w formie papierowej (ankieta znajduje się w Urzędzie Gminy Gręboszów- pokój nr 1 na parterze) przez upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika firmy Energia dla Miast sp. z o.o., który będzie dokonywał ankietyzacji w terenie wybranych mieszkańców Gminy. Ankietę można uzupełnić w sposób anonimowy lub podając swoje podstawowe dane. Liczymy na Państwa współpracę, gdyż dokładna identyfikacja problemu pomoże samorządowi kontynuować działania naprawcze skierowane do osób ubogich energetycznie, a także umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze lub pod numerem telefonu 14 6416002 wew. 23.     Pliki do pobrania Pobierz plik Ankieta - ubóstwo energetyczne Gmina Gręboszów.pdf   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 26.04.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe