Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -1°C
wiatr: 17,7 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 10 czerwca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2022 r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 r.
 4. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie aktywizacji gospodarczej w Gminie Gręboszów.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy marmurowym portalu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
  2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów,
  3. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Gręboszów, położonych w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 48/2 i 48/3,
  5. wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Gręboszów przez Gminę Gręboszów.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.06.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 10 czerwca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2022 r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 r. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie aktywizacji gospodarczej w Gminie Gręboszów. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy marmurowym portalu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów, określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Gręboszów, położonych w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 48/2 i 48/3, wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Gręboszów przez Gminę Gręboszów. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe