Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 17°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Pismo Wicewojewody Małopolskiego dotyczące pomocy dla poszkodowanych w 2021 r. gospodarstw rolnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek działania w roku ubiegłym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowne wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16 do 30 czerwca br. przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

 

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie, wystąpiły szkody w uprawach rolnych, wywołane wystąpieniem następujących zjawisk:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub;
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

 

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 i mniej niż 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 i mniej niż 60 proc. plonu.

 

Mając powyższe na względzie, proszę o poinformowanie zainteresowanych producentów rolnych o uruchomieniu pomocy oraz terminie składania wniosków.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

z up. Wojewody Małopolskiego

II Wicewojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.06.2022 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku. Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek działania w roku ubiegłym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowne wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16 do 30 czerwca br. przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).   O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie, wystąpiły szkody w uprawach rolnych, wywołane wystąpieniem następujących zjawisk: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub; suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.   Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 i mniej niż 60 proc. plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 i mniej niż 60 proc. plonu.   Mając powyższe na względzie, proszę o poinformowanie zainteresowanych producentów rolnych o uruchomieniu pomocy oraz terminie składania wniosków.     Z wyrazami szacunku   z up. Wojewody Małopolskiego II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe