Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 23°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Weź udział w testowaniu nowej formy kształcenia osób dorosłych – uczenia w miejscu pracy i uzyskaj na nią dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucję województwa małopolskiego. Rekrutacja trwa.

 

Film Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj

 

Kształcenie dla fachowców

Uczenie w miejscu pracy to krótka forma kształcenia, adresowana do fachowców z doświadczeniem, którzy szybko chcą się dokształcić w wąskiej specjalności. Pozwala zdobyć lub poszerzyć pojedyncze umiejętności zawodowe pod okiem innego doświadczonego fachowca z branży w relacji 1 na 1 w miejscu pracy. Uczeń ma możliwość obserwacji mistrza przy pracy oraz samodzielnego wykonywania zadań pod jego okiem.

Dofinansowanie 80%

W projekcie zostanie wykorzystany sprawdzony system dofinasowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca zainteresowany dokształceniem pracowników z wykorzystaniem uczenia w miejscu pracy może zamówić bony, które będą dofinansowane w 80%. Sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia w miejscu pracy – wybierze oferty, z których chce skorzystać lub wysłać na nie swoich pracowników. Za usługi zapłaci bonami, które otrzymał w projekcie. Praktyczne wskazówki, jak zamówić bony oraz jak je wykorzystać w projekcie, można znaleźć na str. 4-5.

Podwójny zysk

Każdy przedsiębiorca biorący udział w projekcie zyskuje podwójnie. Z jednej strony ma szansę dokształcić pracowników – doświadczonych fachowców – wykorzystując dofinansowanie unijne. Z drugiej strony może stać się współautorem nowej formy kształcenia osób dorosłych. Jako jeden z pierwszych w swojej branży będzie miał okazję sprawdzić w praktyce nową usługę i podzielić się swoją opinią na jej temat. Wszystkie zebrane od przedsiębiorców uwagi posłużą do wypracowania ostatecznego kształtu uczenia w miejscu pracy i sposobu jego finansowania ze środków publicznych w przyszłości. Zostaną też wykorzystane w rekomendacjach do wprowadzenia uczenia w miejscu pracy do szerokiego stosowania, jako nowej formy kształcenia osób dorosłych.

Informacje i zgłoszenia

Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie, w tym bazę usług uczenia w miejscu pracy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Jeżeli chcesz wziąć udział w tworzeniu nowej formy uczenia dorosłych i masz zamiar dokształcić swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu: tel. 12 619 85 12, 690 260 846, 12 619 84 89, 690 260 948, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl.

Projekt „Ucz się u mistrza" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

 

Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.08.2022 r.

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Weź udział w testowaniu nowej formy kształcenia osób dorosłych – uczenia w miejscu pracy i uzyskaj na nią dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucję województwa małopolskiego. Rekrutacja trwa.   Film Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj   Kształcenie dla fachowców Uczenie w miejscu pracy to krótka forma kształcenia, adresowana do fachowców z doświadczeniem, którzy szybko chcą się dokształcić w wąskiej specjalności. Pozwala zdobyć lub poszerzyć pojedyncze umiejętności zawodowe pod okiem innego doświadczonego fachowca z branży w relacji 1 na 1 w miejscu pracy. Uczeń ma możliwość obserwacji mistrza przy pracy oraz samodzielnego wykonywania zadań pod jego okiem. Dofinansowanie 80% W projekcie zostanie wykorzystany sprawdzony system dofinasowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca zainteresowany dokształceniem pracowników z wykorzystaniem uczenia w miejscu pracy może zamówić bony, które będą dofinansowane w 80%. Sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia w miejscu pracy – wybierze oferty, z których chce skorzystać lub wysłać na nie swoich pracowników. Za usługi zapłaci bonami, które otrzymał w projekcie. Praktyczne wskazówki, jak zamówić bony oraz jak je wykorzystać w projekcie, można znaleźć na str. 4-5. Podwójny zysk Każdy przedsiębiorca biorący udział w projekcie zyskuje podwójnie. Z jednej strony ma szansę dokształcić pracowników – doświadczonych fachowców – wykorzystując dofinansowanie unijne. Z drugiej strony może stać się współautorem nowej formy kształcenia osób dorosłych. Jako jeden z pierwszych w swojej branży będzie miał okazję sprawdzić w praktyce nową usługę i podzielić się swoją opinią na jej temat. Wszystkie zebrane od przedsiębiorców uwagi posłużą do wypracowania ostatecznego kształtu uczenia w miejscu pracy i sposobu jego finansowania ze środków publicznych w przyszłości. Zostaną też wykorzystane w rekomendacjach do wprowadzenia uczenia w miejscu pracy do szerokiego stosowania, jako nowej formy kształcenia osób dorosłych. Informacje i zgłoszenia Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie, w tym bazę usług uczenia w miejscu pracy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej projektu. Jeżeli chcesz wziąć udział w tworzeniu nowej formy uczenia dorosłych i masz zamiar dokształcić swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu: tel. 12 619 85 12, 690 260 846, 12 619 84 89, 690 260 948, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl. Projekt „Ucz się u mistrza" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.08.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe