Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
21 maja
temperatura:
wiatr:
opady:

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 12 października 2022 r. i zakończą się 25 października 2022 r.

  1. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu (załącznik nr 1), formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną, zostanie umieszczone:

    • w Biuletynie Informacji Publicznej;
    • na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl;
    • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 25 października 2022 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

  1. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające oraz mające siedzibę na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt

/-/ Krzysztof Gil

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Karol Mikos 04.10.2022 r.

Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Cel i przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się 12 października 2022 r. i zakończą się 25 października 2022 r. Forma konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu (załącznik nr 1), formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną, zostanie umieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej; na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl; na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 25 października 2022 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego). Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające oraz mające siedzibę na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Wójt /-/ Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.docx Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.pdf Pobierz plik Klauzaula RODO.pdf Pobierz plik Program na 2023.pdf   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Karol Mikos 04.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe