Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
21 maja
temperatura: 25°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Oferta LZS WISŁA Borusowa

Wójt Gminy Gręboszów, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 października 2022 r. do Urzędu Gminy w Gręboszowie wpłynęła oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Wisła” Borusowa, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów, na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja wolnego czasu mieszkańców wsi Borusowa oraz gminy Gręboszów poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to 3 000,00 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gręboszowie, na stronie internetowej: www.greboszow.pl oraz https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,249798,tresci.html na okres od dnia 13 października 2022 r. do 20 października 2022 r.

Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Gminy w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów, Gręnoszów 144.

Wójt Gminy Gręboszów, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 października 2022 r. do Urzędu Gminy w Gręboszowie wpłynęła oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Wisła” Borusowa, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów, na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja wolnego czasu mieszkańców wsi Borusowa oraz gminy Gręboszów poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego”. Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to 3 000,00 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gręboszowie, na stronie internetowej: www.greboszow.pl oraz https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,249798,tresci.html na okres od dnia 13 października 2022 r. do 20 października 2022 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Gminy w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów, Gręnoszów 144. Pliki do pobrania Pobierz plik Oferta LZS Borusowa.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe