Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 16°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Kontrola umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) (art. 6 ust. 5aa) Urzędy Gmin mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Ze względu na powyższe Informuję, że wkrótce rozpoczną się kontrole wszystkich nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Gręboszów. O szczegółach i harmonogramie przebiegu kontroli poinformujemy w terminie późniejszym.

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Gręboszów, z którymi należy podpisać umowy:

  1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie tel. 14 6416224
  2. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice, tel. 14-657-50-28 lub 505-416-808

W czasie kontroli szamb kontrolowane również będą źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych w zakresie danych podanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.

w. z. WÓJTA

(-) Zdzisław Kogut
ZASTĘPCA WÓJTA

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Karol Mikos 13.10.2022 r.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) (art. 6 ust. 5aa) Urzędy Gmin mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata. Ze względu na powyższe Informuję, że wkrótce rozpoczną się kontrole wszystkich nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Gręboszów. O szczegółach i harmonogramie przebiegu kontroli poinformujemy w terminie późniejszym. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Gręboszów, z którymi należy podpisać umowy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie tel. 14 6416224 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice, tel. 14-657-50-28 lub 505-416-808 W czasie kontroli szamb kontrolowane również będą źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych w zakresie danych podanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów. Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych. w. z. WÓJTA (-) Zdzisław KogutZASTĘPCA WÓJTA   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Karol Mikos 13.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe