Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Uroczystości pogrzebowe Majora Henryka Sucharskiego oraz obrońców Westerplatte.

Pamięć o wielkim bohaterze Ziemi Gręboszowskiej majorze Henryku Sucharskim jest wciąż żywa wśród mieszkańców naszej gminy. Nie dziwi więc fakt, że w dniach 3 i 4 listopada delegacja mieszkańców udała się do Gdańska na uroczystości pogrzebowe majora Henryka Sucharskiego oraz 9 żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Uroczystości rozpoczęły się 3 listopada. W godzinach 15.00 - 18.00 trwało modlitewne czuwanie przy 10 trumnach okrytych biało - czerwonymi flagami. Na każdej leżał stalowy hełm polskiej piechoty, jakich używano w wojnie obronnej 1939 roku. Tego dnia oddano hołd mjr. Henrykowi Sucharskiemu, kpr. Janowi Gęburze, leg. Józefowi Kicie, st. strz. Władysławowi Okrasie (Okraszewskiemu), kpr. Bronisławowi Peruckiemu, plut. Adolfowi Petzelt, st. leg. Ignacemu Zatorskiemu, st. leg. Zygmuntowi Ziębie oraz dwóm niezidentyfikowanym żołnierzom. Czuwanie zakończyło się wyjątkowym koncertem „Requiem Pamięci Poległych Obrońców Westerplatte”. W kompozycji Nikodema Kluczyńskiego, pod batutą dr. hab. Mariusza Mroza wystąpili: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz soliści dr hab. Anna Fabrello – sopran, a także dr Piotr Lempa – bas. Wśród gości zgromadzonych na koncercie uroczyście powitano Rodziny Westerplatczyków m.in. Ryszarda i Helenę Bugajskich, Krzysztofa Gila Wójta Gminy Gręboszów wraz z delegacją mieszkańców oraz zaproszonych gości.

Uroczysta Msza Święta pogrzebowa odbyła się 4 listopada w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Przewodniczył jej metropolita gdański abp Tadeusz Wojda w koncelebrze księży z całej Polski, wśród których znalazł się ks. dr Ryszard Banach. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W modlitwie uczestniczyli m.in.: rodziny westerplatczyków m.in. Helena i Ryszard Bugajscy, bp Marcin Makula, naczelny ewangelicki kapelan wojskowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in: Krzysztof Gil- Wójt Gminy Gręboszów, Marek Mosio- Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Zdzisław Kogut- zastępca Wójta Gminy Gręboszów, radni Rady Gminy Gręboszów, pracownicy UG i jednostek podległych oraz mieszkańcy gminy Gręboszów.

Biskup Wiesław Lechowicz swoją homilię rozpoczął od przytoczenia nekrologu mjr Henryka Sucharskiego umieszczonego w „Dzienniku Żołnierza”: „W dniu 30 sierpnia 1946 roku zmarł po ciężkich cierpieniach w Neapolu jeden z najlepszych synów Rzeczypospolitej, dowódca bohaterskiej załogi Westerplatte”. Zaznaczył, że nie tylko major, ale cała załoga obrońców Westerplatte zasługuje na miano najlepszych synów Rzeczpospolitej i należy oddać im hołd. Wszyscy oni dotrzymali przysięgi wojskowej, a jako najlepszy tego przykład przytoczył postawę majora Henryka Sucharskiego: „Nie był od razu idealnym żołnierzem. Wypowiedzi kolegów – żołnierzy i przełożonych – oficerów świadczą, że bywał niecierpliwy, nerwowy, miał chwile braku energii i formy. Ale podkreślano zawsze, że był człowiekiem sumiennym i pracowitym. Przy tym odznaczał się głęboką wiarą, która mobilizowała go do pracy nad sobą i nie pozwalała godzić się z własnymi słabościami. Tę wiarę wyniósł z rodzinnego domu i z rodzinnej parafii Gręboszów, położonej nieopodal Tarnowa. Do swojej siostrzenicy pisał z obozu jenieckiego: „Cieszy mnie, że jesteście zdrowi. Ja też dzięki Bogu trzymam się nieźle, tylko się postarzałem, tak że się boję, czy mnie poznasz, jeśli dobry Bóg pozwoli mi kiedyś wrócić. A że do takiego życia jak moje trudno się przyzwyczaić, toteż w marzeniach zazdroszczę nieraz temu chłopcu, o który w wierszu – bajce opowiada poeta: Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, nad zaklętym pałacem przelatując wiosną i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną – każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił – on zrobił skrzydła i do swoich wrócił. Szkoda moja Natalciu Kochana, że nie jestem tym chłopcem”. Z natury delikatny, wrażliwy, romantyczny i uczuciowy wypracował w sobie także cechy niezbędne dla pełnienia żołnierskiej służby. Już w latach dwudziestych przełożeni wojskowi opiniowali go: „charakter szczery i otwarty, prawy i nieskazitelny, bardzo sumienny, uczciwy, obowiązkowy, posiada wysokie poczucie godności własnej i honoru oficerskiego”. Słowa Jana Pawła II o tym, że każdy z nas musi odnaleźć swoje Westerplatte również odniósł do postawy majora: „O tym wiedział już mjr Sucharski i zapewne jego żołnierze, którzy mieli wiele cech wspólnych ze swoim dowódcą. Mjr Sucharski bronił ojczystych granic z odwagą, ale nie brawurą. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością za życie żołnierzy. Po wojnie również kontynuował walkę o wolność i niepodległość ojczystego kraju, kiedy podjął służbę w 6 Batalionie Strzelców Karpackich we Włoszech. Henryk Sucharski i jego podwładni z Westerplatte, żyli i umierali, jak prawi żołnierze polscy”. Biskup Wiesław Lechowicz wskazał, że również dzisiaj bronią którą powinniśmy bronić naszej Ojczyzny, tak jak wtedy i przez kolejne komunistyczne lata, jest prawe życie, oparte na jasnych zasadach takich jak Dekalog czy przysięga żołnierska. W homilii nie zabrakło również odniesienia do księdza Piotra Halaka: „W 1931 roku Sucharski otrzymał na piśmie życzenia imieninowe od proboszcza rodzinnej parafii: „aby kochany uczeń zawsze był dobrym katolikiem, dzielnym żołnierzem Ojczyzny i od Ojczyzny otrzymał uznanie, a od Jezusa, naszego Wodza, duszy zbawienie”. Pierwsze trzy z tych życzeń wypełniły się w życiu i po śmierci majora. Dzisiejsza uroczystość też tego dowodzi. Wierzymy, że i czwarte życzenie – duszy zbawienie – spełniło się i w odniesieniu do dowódcy z Westerplatte i do jego podwładnych. Niech odpoczywają w pokoju i nigdy nie zapomniani pozostaną dla kolejnych pokoleń Polaków drogowskazem do życia prawego, wypełnionego służbą Ojczyźnie ziemskiej i nadzieją życia w Ojczyźnie niebiańskiej.”

Po zakończonej Mszy świętej odczytano listy od marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie żołnierze wynieśli trumny i złożyli je na wojskowych samochodach, które konduktem udały się na Westerplatte.

Dalsze uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym na Westerplatte. Wzięli w nich udział m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak, szef BBN Jacek Siewiera. Podczas uroczystości Prezydent RP przekazał rodzinom żołnierzy poległych na Westerplatte, w tym Panu Ryszardowi Bugajskiemu, flagi państwowe. Uroczystości na Cmentarzu Poległych Westerplatczyków zakończyło złożenie wieńca od narodu przed Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz odegranie przez orkiestrę utworu „Marsz Bohaterów Westerplatte”. Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, rodzina Bugajskich oraz ks. dr Ryszard Banach złożyli wieniec pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego. Hołd naszemu rodakowi oddali również znani autorzy publikacji o bohaterskim obrońcy Romuald Karaś oraz Andrzej Drzycimski.

Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - które było jednym z organizatorów uroczystości pogrzebowych. Wystawa znajdująca się w muzeum przedstawia kompleksowy obraz i całe okrucieństwo wojny. Prowadzi nas od samego początku wydarzeń, które doprowadziły do wojny, obronę Westerplatte i każdego skrawka polskiej ziemi, ale również tragedię i cierpienie ludzi na całym świecie. Ogrom zniszczeń, okrucieństwa i ludzkiej tragedii. Takie miejsca, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji na świecie jeszcze bardziej uświadamiają nam, że powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby więcej do tego nie dopuścić.

 

Opracowanie: Monika Kilian

Wprowadzenie: Karol Mikos 09.11.2022 r.

Pamięć o wielkim bohaterze Ziemi Gręboszowskiej majorze Henryku Sucharskim jest wciąż żywa wśród mieszkańców naszej gminy. Nie dziwi więc fakt, że w dniach 3 i 4 listopada delegacja mieszkańców udała się do Gdańska na uroczystości pogrzebowe majora Henryka Sucharskiego oraz 9 żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Uroczystości rozpoczęły się 3 listopada. W godzinach 15.00 - 18.00 trwało modlitewne czuwanie przy 10 trumnach okrytych biało - czerwonymi flagami. Na każdej leżał stalowy hełm polskiej piechoty, jakich używano w wojnie obronnej 1939 roku. Tego dnia oddano hołd mjr. Henrykowi Sucharskiemu, kpr. Janowi Gęburze, leg. Józefowi Kicie, st. strz. Władysławowi Okrasie (Okraszewskiemu), kpr. Bronisławowi Peruckiemu, plut. Adolfowi Petzelt, st. leg. Ignacemu Zatorskiemu, st. leg. Zygmuntowi Ziębie oraz dwóm niezidentyfikowanym żołnierzom. Czuwanie zakończyło się wyjątkowym koncertem „Requiem Pamięci Poległych Obrońców Westerplatte”. W kompozycji Nikodema Kluczyńskiego, pod batutą dr. hab. Mariusza Mroza wystąpili: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz soliści dr hab. Anna Fabrello – sopran, a także dr Piotr Lempa – bas. Wśród gości zgromadzonych na koncercie uroczyście powitano Rodziny Westerplatczyków m.in. Ryszarda i Helenę Bugajskich, Krzysztofa Gila Wójta Gminy Gręboszów wraz z delegacją mieszkańców oraz zaproszonych gości. Uroczysta Msza Święta pogrzebowa odbyła się 4 listopada w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Przewodniczył jej metropolita gdański abp Tadeusz Wojda w koncelebrze księży z całej Polski, wśród których znalazł się ks. dr Ryszard Banach. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W modlitwie uczestniczyli m.in.: rodziny westerplatczyków m.in. Helena i Ryszard Bugajscy, bp Marcin Makula, naczelny ewangelicki kapelan wojskowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in: Krzysztof Gil- Wójt Gminy Gręboszów, Marek Mosio- Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Zdzisław Kogut- zastępca Wójta Gminy Gręboszów, radni Rady Gminy Gręboszów, pracownicy UG i jednostek podległych oraz mieszkańcy gminy Gręboszów. Biskup Wiesław Lechowicz swoją homilię rozpoczął od przytoczenia nekrologu mjr Henryka Sucharskiego umieszczonego w „Dzienniku Żołnierza”: „W dniu 30 sierpnia 1946 roku zmarł po ciężkich cierpieniach w Neapolu jeden z najlepszych synów Rzeczypospolitej, dowódca bohaterskiej załogi Westerplatte”. Zaznaczył, że nie tylko major, ale cała załoga obrońców Westerplatte zasługuje na miano najlepszych synów Rzeczpospolitej i należy oddać im hołd. Wszyscy oni dotrzymali przysięgi wojskowej, a jako najlepszy tego przykład przytoczył postawę majora Henryka Sucharskiego: „Nie był od razu idealnym żołnierzem. Wypowiedzi kolegów – żołnierzy i przełożonych – oficerów świadczą, że bywał niecierpliwy, nerwowy, miał chwile braku energii i formy. Ale podkreślano zawsze, że był człowiekiem sumiennym i pracowitym. Przy tym odznaczał się głęboką wiarą, która mobilizowała go do pracy nad sobą i nie pozwalała godzić się z własnymi słabościami. Tę wiarę wyniósł z rodzinnego domu i z rodzinnej parafii Gręboszów, położonej nieopodal Tarnowa. Do swojej siostrzenicy pisał z obozu jenieckiego: „Cieszy mnie, że jesteście zdrowi. Ja też dzięki Bogu trzymam się nieźle, tylko się postarzałem, tak że się boję, czy mnie poznasz, jeśli dobry Bóg pozwoli mi kiedyś wrócić. A że do takiego życia jak moje trudno się przyzwyczaić, toteż w marzeniach zazdroszczę nieraz temu chłopcu, o który w wierszu – bajce opowiada poeta: Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, nad zaklętym pałacem przelatując wiosną i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną – każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił – on zrobił skrzydła i do swoich wrócił. Szkoda moja Natalciu Kochana, że nie jestem tym chłopcem”. Z natury delikatny, wrażliwy, romantyczny i uczuciowy wypracował w sobie także cechy niezbędne dla pełnienia żołnierskiej służby. Już w latach dwudziestych przełożeni wojskowi opiniowali go: „charakter szczery i otwarty, prawy i nieskazitelny, bardzo sumienny, uczciwy, obowiązkowy, posiada wysokie poczucie godności własnej i honoru oficerskiego”. Słowa Jana Pawła II o tym, że każdy z nas musi odnaleźć swoje Westerplatte również odniósł do postawy majora: „O tym wiedział już mjr Sucharski i zapewne jego żołnierze, którzy mieli wiele cech wspólnych ze swoim dowódcą. Mjr Sucharski bronił ojczystych granic z odwagą, ale nie brawurą. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością za życie żołnierzy. Po wojnie również kontynuował walkę o wolność i niepodległość ojczystego kraju, kiedy podjął służbę w 6 Batalionie Strzelców Karpackich we Włoszech. Henryk Sucharski i jego podwładni z Westerplatte, żyli i umierali, jak prawi żołnierze polscy”. Biskup Wiesław Lechowicz wskazał, że również dzisiaj bronią którą powinniśmy bronić naszej Ojczyzny, tak jak wtedy i przez kolejne komunistyczne lata, jest prawe życie, oparte na jasnych zasadach takich jak Dekalog czy przysięga żołnierska. W homilii nie zabrakło również odniesienia do księdza Piotra Halaka: „W 1931 roku Sucharski otrzymał na piśmie życzenia imieninowe od proboszcza rodzinnej parafii: „aby kochany uczeń zawsze był dobrym katolikiem, dzielnym żołnierzem Ojczyzny i od Ojczyzny otrzymał uznanie, a od Jezusa, naszego Wodza, duszy zbawienie”. Pierwsze trzy z tych życzeń wypełniły się w życiu i po śmierci majora. Dzisiejsza uroczystość też tego dowodzi. Wierzymy, że i czwarte życzenie – duszy zbawienie – spełniło się i w odniesieniu do dowódcy z Westerplatte i do jego podwładnych. Niech odpoczywają w pokoju i nigdy nie zapomniani pozostaną dla kolejnych pokoleń Polaków drogowskazem do życia prawego, wypełnionego służbą Ojczyźnie ziemskiej i nadzieją życia w Ojczyźnie niebiańskiej.” Po zakończonej Mszy świętej odczytano listy od marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie żołnierze wynieśli trumny i złożyli je na wojskowych samochodach, które konduktem udały się na Westerplatte. Dalsze uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym na Westerplatte. Wzięli w nich udział m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak, szef BBN Jacek Siewiera. Podczas uroczystości Prezydent RP przekazał rodzinom żołnierzy poległych na Westerplatte, w tym Panu Ryszardowi Bugajskiemu, flagi państwowe. Uroczystości na Cmentarzu Poległych Westerplatczyków zakończyło złożenie wieńca od narodu przed Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz odegranie przez orkiestrę utworu „Marsz Bohaterów Westerplatte”. Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, rodzina Bugajskich oraz ks. dr Ryszard Banach złożyli wieniec pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego. Hołd naszemu rodakowi oddali również znani autorzy publikacji o bohaterskim obrońcy Romuald Karaś oraz Andrzej Drzycimski. Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - które było jednym z organizatorów uroczystości pogrzebowych. Wystawa znajdująca się w muzeum przedstawia kompleksowy obraz i całe okrucieństwo wojny. Prowadzi nas od samego początku wydarzeń, które doprowadziły do wojny, obronę Westerplatte i każdego skrawka polskiej ziemi, ale również tragedię i cierpienie ludzi na całym świecie. Ogrom zniszczeń, okrucieństwa i ludzkiej tragedii. Takie miejsca, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji na świecie jeszcze bardziej uświadamiają nam, że powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby więcej do tego nie dopuścić. Zdjęcia z wydarzenia   Opracowanie: Monika Kilian Wprowadzenie: Karol Mikos 09.11.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe