Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Preferencyjny zakup węgla

Gmina Gręboszów dopełniła wszelkich niezbędnych formalności związanych z uruchomieniem preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.  Aktualnie gmina – na podstawie zawartej umowy - rozpoczyna dostawę węgla na plac składowy w Gręboszowie, prowadzony przez firmę GREMA" Rumas Stanisław. Dostarczany węgiel pochodził będzie  z Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu prowadzonego przez Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie.

Preferencyjnego zakupu węgla od Gminy może dokonać osoba, która spełnia wszystkie podane warunki:

 • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,
 • członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym i co najmniej 3 tony jeżeli wniosek składany będzie w 2023 r.

Łącznie, preferencyjnie (od Gminy) nie można kupić więcej niż 1,5 tony do końca 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Cena sprzedawanego węgla przez Gminę Gręboszów wynosić będzie 1 980,00 zł za 1 tonę. Dostępne sortymenty węgla to orzech i groszek.

Gmina Gręboszów nie ma żadnego wpływu na dostępny sortyment i jakość sprzedawanego węgla.

Przyjmowanie wniosków na zakup węgla na ten rok zakończone zostało w dniu 18 listopada 2022 r. Jednakże osoba, która spełnia powyższe warunki i nie złożyła jeszcze wniosku, a chciałaby zakupić węgiel w tym roku może taki wniosek złożyć, ale w tym przypadku zakup uzależniony jest od wystarczającej ilości zamówionego węgla.

Wnioski na zakup węgla w 2023 r. przyjmowane będą po 1 stycznia 2023 r.

Procedura:

 • najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia,
 • o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca będzie informowany pisemnie na adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego lub poprzez ePUAP – w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek,
 • po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Gmina Gręboszów złożyła zamówienie na wnioskowane sortymenty i ilość węgla,
 • po dostawie węgla na plac składowy Gmina Gręboszów wystawia fakturę na zamówione paliwo według kolejności złożonych wniosków, o czym wnioskodawcy są informowani telefonicznie,
 • wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Gręboszów i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów),
 • dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury,
 • faktura będzie miała 7 dniowy termin płatności i będzie do odebrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 5 na parterze,
 • po otrzymaniu faktury wnioskodawca dokonuje płatności przelewem, kartą płatniczą lub gotówką na konto bankowe Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006,
 • po zaksięgowaniu przez Urząd płatności (zgodnie z wystawioną fakturą) wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego firmy GREMA Rumas Stanisław, z którym Gmina Gręboszów zawarła stosowną umowę,
 • odbiór węgla wnioskodawca musi dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną, przestawiając przed odbiorem fakturę oraz dowód tożsamości i ewentualnie upoważnienie do odbioru,
 • po otrzymaniu węgla odbiorca potwierdza jego odbiór na liście do odbioru węgla, przekazanej przez Urząd Gminy do składu opałowego,
 • koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy,

Czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów paliwa w Tauron Wydobycie S.A., która została wskazana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jako podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Gręboszów.

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Karol Mikos 25.11.2022 r.

Gmina Gręboszów dopełniła wszelkich niezbędnych formalności związanych z uruchomieniem preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.  Aktualnie gmina – na podstawie zawartej umowy - rozpoczyna dostawę węgla na plac składowy w Gręboszowie, prowadzony przez firmę GREMA" Rumas Stanisław. Dostarczany węgiel pochodził będzie  z Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu prowadzonego przez Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie. Preferencyjnego zakupu węgla od Gminy może dokonać osoba, która spełnia wszystkie podane warunki: osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym i co najmniej 3 tony jeżeli wniosek składany będzie w 2023 r. Łącznie, preferencyjnie (od Gminy) nie można kupić więcej niż 1,5 tony do końca 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Cena sprzedawanego węgla przez Gminę Gręboszów wynosić będzie 1 980,00 zł za 1 tonę. Dostępne sortymenty węgla to orzech i groszek. Gmina Gręboszów nie ma żadnego wpływu na dostępny sortyment i jakość sprzedawanego węgla. Przyjmowanie wniosków na zakup węgla na ten rok zakończone zostało w dniu 18 listopada 2022 r. Jednakże osoba, która spełnia powyższe warunki i nie złożyła jeszcze wniosku, a chciałaby zakupić węgiel w tym roku może taki wniosek złożyć, ale w tym przypadku zakup uzależniony jest od wystarczającej ilości zamówionego węgla. Wnioski na zakup węgla w 2023 r. przyjmowane będą po 1 stycznia 2023 r. Procedura: najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca będzie informowany pisemnie na adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego lub poprzez ePUAP – w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Gmina Gręboszów złożyła zamówienie na wnioskowane sortymenty i ilość węgla, po dostawie węgla na plac składowy Gmina Gręboszów wystawia fakturę na zamówione paliwo według kolejności złożonych wniosków, o czym wnioskodawcy są informowani telefonicznie, wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Gręboszów i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów), dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury, faktura będzie miała 7 dniowy termin płatności i będzie do odebrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 5 na parterze, po otrzymaniu faktury wnioskodawca dokonuje płatności przelewem, kartą płatniczą lub gotówką na konto bankowe Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006, po zaksięgowaniu przez Urząd płatności (zgodnie z wystawioną fakturą) wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego firmy GREMA Rumas Stanisław, z którym Gmina Gręboszów zawarła stosowną umowę, odbiór węgla wnioskodawca musi dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną, przestawiając przed odbiorem fakturę oraz dowód tożsamości i ewentualnie upoważnienie do odbioru, po otrzymaniu węgla odbiorca potwierdza jego odbiór na liście do odbioru węgla, przekazanej przez Urząd Gminy do składu opałowego, koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy, Czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów paliwa w Tauron Wydobycie S.A., która została wskazana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jako podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Gręboszów.   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Karol Mikos 25.11.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe