Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
1 października
temperatura: 10°C
wiatr: 11,4 km/h
opady: 0,0 mm

Dostawa węgla w Gminie Gręboszów - rozpoczęta

W dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada br. rozpoczęto wydawanie węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy Gręboszów. Pierwszy wykaz gospodarstw którym wystawiono faktury na zakup węgla i których wpłaty zostały zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy, został przekazany do punktu sprzedaży, tj. firmy „GREMA” Rumas Stanisław w Gręboszowie.

Według harmonogramu ustalonego z Zakładem Górniczym JANINA w Libiążu prowadzonym przez Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie, w listopadzie gmina otrzyma 100 ton tego paliwa. W kolejnych dniach będą odbierane kolejne dostawy, aż do pełnej realizacji potrzeb zgłoszonych we wnioskach uprawnionych mieszkańców.

Procedura sprzedaży:

 • najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia,
 • o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca będzie informowany pisemnie na adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego lub poprzez ePUAP – w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek,
 • po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Gmina Gręboszów złożyła zamówienie na wnioskowane sortymenty i ilość węgla,
 • po dostawie węgla na plac składowy Gmina Gręboszów wystawia fakturę na zamówione paliwo według kolejności złożonych wniosków, o czym wnioskodawcy są informowani telefonicznie,
 • wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Gręboszów i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów),
 • dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury,
 • faktura będzie miała 7 dniowy termin płatności i będzie do odebrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 5 na parterze,
 • po otrzymaniu faktury wnioskodawca dokonuje płatności przelewem, kartą płatniczą lub gotówką na konto bankowe Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006,
 • po zaksięgowaniu przez Urząd płatności (zgodnie z wystawioną fakturą) wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego firmy GREMA Rumas Stanisław, z którym Gmina Gręboszów zawarła stosowną umowę,
 • odbiór węgla wnioskodawca musi dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną, przestawiając przed odbiorem fakturę oraz dowód tożsamości i ewentualnie upoważnienie do odbioru,
 • po otrzymaniu węgla odbiorca potwierdza jego odbiór na liście do odbioru węgla, przekazanej przez Urząd Gminy do składu opałowego,
 • koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy.

 

Sprzedaż węgla

 

Sprzedaż węgla

 

Sprzedaż węgla

 

Sprzedaż węgla

 

Sprzedaż węgla

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 30.11.2022 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada br. rozpoczęto wydawanie węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy Gręboszów. Pierwszy wykaz gospodarstw którym wystawiono faktury na zakup węgla i których wpłaty zostały zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy, został przekazany do punktu sprzedaży, tj. firmy „GREMA” Rumas Stanisław w Gręboszowie. Według harmonogramu ustalonego z Zakładem Górniczym JANINA w Libiążu prowadzonym przez Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie, w listopadzie gmina otrzyma 100 ton tego paliwa. W kolejnych dniach będą odbierane kolejne dostawy, aż do pełnej realizacji potrzeb zgłoszonych we wnioskach uprawnionych mieszkańców. Procedura sprzedaży: najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca będzie informowany pisemnie na adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego lub poprzez ePUAP – w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Gmina Gręboszów złożyła zamówienie na wnioskowane sortymenty i ilość węgla, po dostawie węgla na plac składowy Gmina Gręboszów wystawia fakturę na zamówione paliwo według kolejności złożonych wniosków, o czym wnioskodawcy są informowani telefonicznie, wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Gręboszów i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów), dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury, faktura będzie miała 7 dniowy termin płatności i będzie do odebrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 5 na parterze, po otrzymaniu faktury wnioskodawca dokonuje płatności przelewem, kartą płatniczą lub gotówką na konto bankowe Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006, po zaksięgowaniu przez Urząd płatności (zgodnie z wystawioną fakturą) wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego firmy GREMA Rumas Stanisław, z którym Gmina Gręboszów zawarła stosowną umowę, odbiór węgla wnioskodawca musi dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną, przestawiając przed odbiorem fakturę oraz dowód tożsamości i ewentualnie upoważnienie do odbioru, po otrzymaniu węgla odbiorca potwierdza jego odbiór na liście do odbioru węgla, przekazanej przez Urząd Gminy do składu opałowego, koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy.             Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 30.11.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe