Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
21 maja
temperatura: 26°C
wiatr: 14,8 km/h
opady: 0,0 mm

Wdrożenie drugiej części projektu Cyfrowa Gmina

W dniu 30 listopada 2022 r. dokonano odbioru drugiej części projektu pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” Uruchomione i wdrożone systemu domenowego oraz systemu backupu.

W ramach tego zadania wykonano:

 • strukturę usług katalogowych Active Directory na podstawie szczegółowego opisu środowiska Zamawiającego;
 • zainstalowano środowisko wirtualizacji dla kontrolera domeny;
 • zainstalowano i skonfigurowano kontroler domeny;
 • zainstalowano i skonfigurowano serwery DNS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
 • stworzono strukturę jednostek organizacyjnych, bazujących na strukturze organizacyjnej Zamawiającego;
 • skonfigurowano usługi domeny i aplikacje (mające możliwość współpracy z domeną), tak aby ze sobą współpracowały;
 • założono konta domenowe i grupy użytkowników dla wszystkich pracowników urzędu, oraz umiejscowiono je we właściwych miejscach w strukturze jednostek organizacyjnych;
 • przygotowano procedury podłączania stacji roboczych do domeny Active Directory;
 • podłączono do domeny wszystkie stacje robocze i serwery (objęte wdrożeniem);
 • opracowano i wdrożono mechanizmy logowania użytkowników, uwzględniające ustalone uprawnienia;
 • opracowano i wdrożono struktury Grup Zabezpieczeń i ustalono prawa dostępu do zasobów sieciowych (katalogi sieciowe, drukarki);
 • zmigrowano profile lokalne do profili domenowych;
 • zdefiniowano polityki GPO zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
 • zaktualizowano istniejącą politykę bezpieczeństwa tak, aby uwzględniała aspekty bezpieczeństwa związane z wdrożonym środowiskiem domenowym;
 • wykonawca opracował i skonfigurował kopie bezpieczeństwa w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo całemu środowisku AD i umożliwić jego odzyskanie w przypadku awarii wybranych elementów lub całego systemu;
 • przeszkolono administratora i pracowników Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia wsparcia technicznego Zamawiającemu z zagadnień objętych niniejszym wdrożeniem przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Wykonawcą zadania była firma INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Strusińska 8/1, 33-100 Tarnów, całkowity koszt zadania 72 320,00 zł.

 

Logo Cyfrowa Gmina

 

 

 

 

Opracowanie: Marcin Janowiec

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2022 r.

W dniu 30 listopada 2022 r. dokonano odbioru drugiej części projektu pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” Uruchomione i wdrożone systemu domenowego oraz systemu backupu. W ramach tego zadania wykonano: strukturę usług katalogowych Active Directory na podstawie szczegółowego opisu środowiska Zamawiającego; zainstalowano środowisko wirtualizacji dla kontrolera domeny; zainstalowano i skonfigurowano kontroler domeny; zainstalowano i skonfigurowano serwery DNS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; stworzono strukturę jednostek organizacyjnych, bazujących na strukturze organizacyjnej Zamawiającego; skonfigurowano usługi domeny i aplikacje (mające możliwość współpracy z domeną), tak aby ze sobą współpracowały; założono konta domenowe i grupy użytkowników dla wszystkich pracowników urzędu, oraz umiejscowiono je we właściwych miejscach w strukturze jednostek organizacyjnych; przygotowano procedury podłączania stacji roboczych do domeny Active Directory; podłączono do domeny wszystkie stacje robocze i serwery (objęte wdrożeniem); opracowano i wdrożono mechanizmy logowania użytkowników, uwzględniające ustalone uprawnienia; opracowano i wdrożono struktury Grup Zabezpieczeń i ustalono prawa dostępu do zasobów sieciowych (katalogi sieciowe, drukarki); zmigrowano profile lokalne do profili domenowych; zdefiniowano polityki GPO zgodnie z wymaganiami zamawiającego; zaktualizowano istniejącą politykę bezpieczeństwa tak, aby uwzględniała aspekty bezpieczeństwa związane z wdrożonym środowiskiem domenowym; wykonawca opracował i skonfigurował kopie bezpieczeństwa w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo całemu środowisku AD i umożliwić jego odzyskanie w przypadku awarii wybranych elementów lub całego systemu; przeszkolono administratora i pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia wsparcia technicznego Zamawiającemu z zagadnień objętych niniejszym wdrożeniem przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia. Wykonawcą zadania była firma INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Strusińska 8/1, 33-100 Tarnów, całkowity koszt zadania 72 320,00 zł.           Opracowanie: Marcin Janowiec Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe