Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza: dzieci, młodzież, dorosłych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów na konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Prace przyjmowane są do dnia 21 grudnia 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie.

Regulamin Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej

Cele konkursu:

 • Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym.
 • Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik wykonania.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest plastyka obrzędowa związana z okresem Bożonarodzeniowym: szopki, ozdoby choinkowe, pająki, choinki, aniołki.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów.
 • Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Prace z użyciem półproduktów (plastikowych elementów, gotowych kwiatów, wstążek itp.) nie będą oceniane przez komisję.
 • Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać tylko po jednej pracy plastycznej.
 • Prace z czytelną metryczką i wypełnionym formularzem RODO należy dostarczyć do dnia 21 grudnia 2022 roku do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

Ocena i nagrody:

Prace oceni komisja jury powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tradycją i kulturą regionu,
 • staranność i technika wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.
 • Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 10 stycznia 2022 r.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

 1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
 5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Karol Mikos 14.12.2022 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza: dzieci, młodzież, dorosłych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów na konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Prace przyjmowane są do dnia 21 grudnia 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie. Regulamin Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej Cele konkursu: Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik wykonania. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest plastyka obrzędowa związana z okresem Bożonarodzeniowym: szopki, ozdoby choinkowe, pająki, choinki, aniołki. Warunki uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów. Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Prace z użyciem półproduktów (plastikowych elementów, gotowych kwiatów, wstążek itp.) nie będą oceniane przez komisję. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać tylko po jednej pracy plastycznej. Prace z czytelną metryczką i wypełnionym formularzem RODO należy dostarczyć do dnia 21 grudnia 2022 roku do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie. Ocena i nagrody: Prace oceni komisja jury powołana przez organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tradycją i kulturą regionu, staranność i technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Postanowienia końcowe: Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu. Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 10 stycznia 2022 r. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi   Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Karol Mikos 14.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe