Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,1 km/h
opady: 0,0 mm

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że od stycznia 2023 r. prowadzi sprawy związane z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają dom gazem i spełniają kryterium dochodowe.

Wnioski można składać w terminie nie późniejszym niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

  • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku, w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej można odebrać informację osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie
  • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Wniosek dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-na-zwrot-vat-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Opracowanie: GOPS Gręboszów

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.01.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że od stycznia 2023 r. prowadzi sprawy związane z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają dom gazem i spełniają kryterium dochodowe. Wnioski można składać w terminie nie późniejszym niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty. Komu przysługuje refundacja podatku VAT: gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację. Jak otrzymać dodatek do gazu? o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023 przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku, w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej można odebrać informację osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku Wniosek dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-na-zwrot-vat-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   Opracowanie: GOPS Gręboszów Wprowadzenie: Karol Mikos 17.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe