Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,3 km/h
opady: 0,0 mm

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Szanowni mieszkańcy. Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt. 1, ust. 2a oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2022 r. poz. 2519 w związku z podjęciem w dniu 28 listopada 2022 r. uchwały nr XLIII/358/2022 Rady Gminy Gręboszów zmieniającej uchwałę Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmniejszona z 32,00 zł i wynosi 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wysokość zwolnienia za kompostowanie odpadów komunalnych pozostała bez zmian i wynosi nadal 3,00 zł od osoby, co oznacza że opłata ta została zmniejszona z kwoty 29,00 zł do 26,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z treścią w/w ustawy, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, które jednocześnie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2022 r. poz. 479).

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opracowanie: Danuta Dudek

Wprowadzenie: Karol Mikos 27.01.2023 r.

Szanowni mieszkańcy. Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt. 1, ust. 2a oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2022 r. poz. 2519 w związku z podjęciem w dniu 28 listopada 2022 r. uchwały nr XLIII/358/2022 Rady Gminy Gręboszów zmieniającej uchwałę Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmniejszona z 32,00 zł i wynosi 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wysokość zwolnienia za kompostowanie odpadów komunalnych pozostała bez zmian i wynosi nadal 3,00 zł od osoby, co oznacza że opłata ta została zmniejszona z kwoty 29,00 zł do 26,00 zł miesięcznie od osoby. Zgodnie z treścią w/w ustawy, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, które jednocześnie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2022 r. poz. 479). W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Karol Mikos 27.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe