Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 10°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

Kontrole palenisk w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Gręboszów w 2022 r. – podsumowanie

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty Uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy m.in. obowiązek przeprowadzania kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

Kontrole palenisk prowadzone są przez upoważnionych przez wójta gminy pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów. Przypominamy również, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia kontrolujących, na miejsce wzywana jest policja.

Podczas kontroli palenisk sprawdzane są urządzenia grzewcze, rodzaj stosowanego w nich paliwa oraz gospodarowanie odpadami. Jeśli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości mogą one skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł albo grzywną w wysokości do 5000 zł nałożoną przez sąd.

W 2022 roku na terenie gminy Gręboszów przeprowadzono 71 planowych kontroli palenisk. W trakcie kontroli planowych nie wykryto żadnych naruszeń. W 2022 r. nie było konieczności przeprowadzania kontroli interwencyjnych.

W 2023 roku zostanie przeprowadzonych minimum 120 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

  • Styczeń – 15 budynków;
  • Luty – 15 budynków;
  • Marzec – 15 budynków;
  • Kwiecień – 15 budynków;
  • Wrzesień – 15 budynków;
  • Październik – 15 budynków;
  • Listopad – 15 budynków;
  • Grudzień – 15 budynków.

Należy pamiętać, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest zabronione.

Odpadami są nie tylko plastikowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie: drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp. Korzyści z takiego opalania są znikome, natomiast mogą przysporzyć mieszkańcom sporo kłopotów. Wrzucanie odpadów do pieca powoduje powstawanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 01.02.2023 r.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty Uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy m.in. obowiązek przeprowadzania kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Kontrole palenisk prowadzone są przez upoważnionych przez wójta gminy pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów. Przypominamy również, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia kontrolujących, na miejsce wzywana jest policja. Podczas kontroli palenisk sprawdzane są urządzenia grzewcze, rodzaj stosowanego w nich paliwa oraz gospodarowanie odpadami. Jeśli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości mogą one skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł albo grzywną w wysokości do 5000 zł nałożoną przez sąd. W 2022 roku na terenie gminy Gręboszów przeprowadzono 71 planowych kontroli palenisk. W trakcie kontroli planowych nie wykryto żadnych naruszeń. W 2022 r. nie było konieczności przeprowadzania kontroli interwencyjnych. W 2023 roku zostanie przeprowadzonych minimum 120 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu: Styczeń – 15 budynków; Luty – 15 budynków; Marzec – 15 budynków; Kwiecień – 15 budynków; Wrzesień – 15 budynków; Październik – 15 budynków; Listopad – 15 budynków; Grudzień – 15 budynków. Należy pamiętać, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest zabronione. Odpadami są nie tylko plastikowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie: drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp. Korzyści z takiego opalania są znikome, natomiast mogą przysporzyć mieszkańcom sporo kłopotów. Wrzucanie odpadów do pieca powoduje powstawanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 01.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe