Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 9,0 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielanie osobom zainteresowanym (mieszkańcom, inwestorom, planistom) informacji dotyczących uwarunkowań prawnych działań realizowanych (lub planowanych do realizacji) na terenach obszarów objętych formami ochrony przyrody.

Jakie informacje powinny być przekazywane? W przypadku działań planowanych do realizacji na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu prosimy o udzielenie zainteresowanym informacji o tym, że:

  1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  2. Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego;
  3. Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązuje Plan Ochrony;
  4. Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html
  5. W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe: www.zpkwm.pl

Plakat - Zespół Parków Krajobrazowych

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Karol Mikos 06.03.2023 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielanie osobom zainteresowanym (mieszkańcom, inwestorom, planistom) informacji dotyczących uwarunkowań prawnych działań realizowanych (lub planowanych do realizacji) na terenach obszarów objętych formami ochrony przyrody. Jakie informacje powinny być przekazywane? W przypadku działań planowanych do realizacji na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu prosimy o udzielenie zainteresowanym informacji o tym, że: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu; Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego; Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązuje Plan Ochrony; Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe: www.zpkwm.pl   Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Karol Mikos 06.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe