Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołana na 10 marca 2023 roku

Gręboszów, dnia 07.03.2023 r.

Znak: OA.0002.47.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024), która odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów Spółka z.o.o.,
    2. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesję

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 07.03.2023 r.

Gręboszów, dnia 07.03.2023 r. Znak: OA.0002.47.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024), która odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów Spółka z.o.o., zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesję   Wprowadzenie: Karol Mikos 07.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe