Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 17°C
wiatr: 10,8 km/h
opady: 0,0 mm

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

  1. znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego;
  2. aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
  3. utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
  4. zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
  5. wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;
  6. edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2023 r., a kończyć nie później niż 31.12.2023 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 15 000 złotych.

Oferent jest zobowiązany do spełnienia co najmniej jednego obligatoryjnego rezultatu. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Więcej informacji na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2245485,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html?fbclid=IwAR38Tc5j8lkrAg5g-uwr2wssDA5wXbgTX_GBWg9MiPdrmDsQ3UY0Hpyge6E

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 14.03.2023 r.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego; aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym; utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami); zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury; wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski; edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2023 r., a kończyć nie później niż 31.12.2023 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 15 000 złotych. Oferent jest zobowiązany do spełnienia co najmniej jednego obligatoryjnego rezultatu. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania. Więcej informacji na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2245485,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html?fbclid=IwAR38Tc5j8lkrAg5g-uwr2wssDA5wXbgTX_GBWg9MiPdrmDsQ3UY0Hpyge6E   Wprowadzenie: Karol Mikos 14.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe