Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 267/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2023 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 53 382,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) w tym kwotę:

  • 37 977,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 15 405,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięć złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 66 728,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) w tym kwotę:

  • 47 471,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 19 257,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

 

Flaga Polski i Godło

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 31.03.2023 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 267/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022. Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2023 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 53 382,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) w tym kwotę: 37 977,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej; 15 405,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięć złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 66 728,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) w tym kwotę: 47 471,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej; 19 257,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.     Wprowadzenie: Karol Mikos 31.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe