Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
30 maja
temperatura: 14°C
wiatr: 0,8 km/h
opady: 0,0 mm

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. "EkoMałopolska"

Rusza nabór ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. "EkoMałopolska". Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 550 000 zł.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U., z 2022 r. poz. 1327 z zm.) oraz stowarzyszenie zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Konkurs przewiduje dofinansowanie zadań w ramach 3 priorytetów:·

Priorytet 1 i 2 realizowane będą w formie wsparcia, przewiduję się sfinansowanie ofert na łączną kwotę 450 000 zł.

Priorytet 3 realizowany będzie w formie powierzenia, przewiduję się sfinansowanie ofert na łączna kwotę 100 000 zł. Termin i sposób składania dokumentów:

 

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-04-18 16:00

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-04-19 16:00.

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2255133,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104 Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.

 

Więcej informacji o konkursie

 

Konkurs NGO

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.04.2023 r.

Rusza nabór ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. "EkoMałopolska". Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 550 000 zł. Kogo dotyczy? Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U., z 2022 r. poz. 1327 z zm.) oraz stowarzyszenie zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Konkurs przewiduje dofinansowanie zadań w ramach 3 priorytetów:· Priorytet 1 i 2 realizowane będą w formie wsparcia, przewiduję się sfinansowanie ofert na łączną kwotę 450 000 zł. Priorytet 3 realizowany będzie w formie powierzenia, przewiduję się sfinansowanie ofert na łączna kwotę 100 000 zł. Termin i sposób składania dokumentów:   Etap pierwszy: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-04-18 16:00 Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.   Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-04-19 16:00. Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2255133,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104 Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.   Więcej informacji o konkursie           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe