Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 i 46), informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów
 2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 i 46).
 3. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  1. określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe.
  2. określenie sieci komunikacyjnej: sieć składać się będzie z następującej linii komunikacyjnej: Gręboszów - Lubiczko - Bieniaszowice - Okręg - Ujście Jezuickie - Biskupice - Zawierzbie - Karsy - Gręboszów - Wola Gręboszowska - Karsy - Borusowa - Hubenice - Kozłów - Wola Żelichowska - Żelichów - Zapasternicze - Wola Żelichowska - Żelichów - Zapasternicze - Wola Żelichowska - Gręboszów.
 4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 6 miesięcy od dnia zamieszenia ogłoszenia.
 5. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
  1. przewidywana data zawarcia umowy - 02 stycznia 2024 r.
  2. przewidywany okres obowiązywania umowy - do 31 grudnia 2024 r.
 6. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

 

Wójt

(-) Krzysztof Gil

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 i 46), informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 i 46). Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy: określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe. określenie sieci komunikacyjnej: sieć składać się będzie z następującej linii komunikacyjnej: Gręboszów - Lubiczko - Bieniaszowice - Okręg - Ujście Jezuickie - Biskupice - Zawierzbie - Karsy - Gręboszów - Wola Gręboszowska - Karsy - Borusowa - Hubenice - Kozłów - Wola Żelichowska - Żelichów - Zapasternicze - Wola Żelichowska - Żelichów - Zapasternicze - Wola Żelichowska - Gręboszów. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 6 miesięcy od dnia zamieszenia ogłoszenia. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: przewidywana data zawarcia umowy - 02 stycznia 2024 r. przewidywany okres obowiązywania umowy - do 31 grudnia 2024 r. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gręboszów: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Gręboszów, strona internetowa organizatora - Gminy Gręboszów: https://greboszow.pl/strona-glowna.html   Wójt (-) Krzysztof Gil
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe