Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 24°C
wiatr: 11,9 km/h
opady: 0,0 mm

Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Gmina Gręboszów podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w ramach której dofinansowane zostaną zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Głównym założeniem programu „Umiem pływać”, jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

W projekcie bierze udział 30 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), z tego 6 000,00 zł stanowi dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe 6 000,00 zł to środki własne Gminy Gręboszów. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Karol Mikos 11.04.2023 r.

Gmina Gręboszów podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w ramach której dofinansowane zostaną zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Głównym założeniem programu „Umiem pływać”, jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. W projekcie bierze udział 30 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), z tego 6 000,00 zł stanowi dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe 6 000,00 zł to środki własne Gminy Gręboszów. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów.   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Karol Mikos 11.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe