Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 17°C
wiatr: 10,8 km/h
opady: 0,0 mm

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 14 kwietnia 2023 roku

Znak: OA.0002.49.2023

Gręboszów, dnia 11.04.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zwołuję XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024), która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 r.,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego w m. Gręboszów 140,
  3. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych tablicach epitafijnych w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesję

Znak: OA.0002.49.2023 Gręboszów, dnia 11.04.2023 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zwołuję XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024), która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 r., wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego w m. Gręboszów 140, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych tablicach epitafijnych w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio Otrzymują:Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesję
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe