Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 18°C
wiatr: 12,6 km/h
opady: 0,0 mm

Nabór ofert konkursowych w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku

Szanowni Państwo!

Rozpoczyna się nabór ofert konkursowych na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku. Wśród zadań, na jakie można w tym roku zdobyć dotację z budżetu Województwa Małopolskiego, znalazły się:

  1. Wzmacnianie organizacji/instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz rozwój wolontariatu kompetencji poprzez rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych mieszkańcom Małopolski przez organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne oraz profesjonalizacja działań wolontariuszy (w tym np.: wolontariat pracowniczy, szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, profesjonalizacja wolontariuszy, centra wolontariatu – tworzenie i rozwój, pozyskiwanie nowych wolontariuszy).
  2. Edukacja z zakresu wolontariatu, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i seniorów poprzez organizację wydarzeń/ szkoleń/ warsztatów oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat (w tym np.: szkolenia w szkołach, tworzenie i rozwój szkolnych kół/ klubów wolontariatu, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu, różne formy aktywizacji – konkursy, spotkania, wydarzenia, akcje).
  3. Realizacja kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski.
  4. Angażowanie wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom Małopolski, w tym minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na jakość zdrowia i życia mieszkańców.

 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Termin i sposób składania dokumentów:

 

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-05-04 23:59.

 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-05 16:00

 

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2261236,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104, Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.

 

Konkurs wolontariat

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.04.2023 r.

Szanowni Państwo! Rozpoczyna się nabór ofert konkursowych na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku. Wśród zadań, na jakie można w tym roku zdobyć dotację z budżetu Województwa Małopolskiego, znalazły się: Wzmacnianie organizacji/instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz rozwój wolontariatu kompetencji poprzez rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych mieszkańcom Małopolski przez organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne oraz profesjonalizacja działań wolontariuszy (w tym np.: wolontariat pracowniczy, szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, profesjonalizacja wolontariuszy, centra wolontariatu – tworzenie i rozwój, pozyskiwanie nowych wolontariuszy). Edukacja z zakresu wolontariatu, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i seniorów poprzez organizację wydarzeń/ szkoleń/ warsztatów oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat (w tym np.: szkolenia w szkołach, tworzenie i rozwój szkolnych kół/ klubów wolontariatu, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu, różne formy aktywizacji – konkursy, spotkania, wydarzenia, akcje). Realizacja kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski. Angażowanie wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom Małopolski, w tym minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na jakość zdrowia i życia mieszkańców.   Kogo dotyczy? O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Termin i sposób składania dokumentów:   Etap pierwszy: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-05-04 23:59.   Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.   Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-05 16:00   Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2261236,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104, Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe