Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Nabór zgłoszeń do Nagrody im. Mariana Korneckiego

Do 26 kwietnia br. można składać zgłoszenia do nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. W tym roku Sejmik Województwa Małopolskiego podniósł wartość wyróżnienia do 25 tys. zł.

O przyznawaną przez Województwo Małopolskie Nagrodę im. Mariana Korneckiego mogą rywalizować gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. Nagrodę można także uzyskać za realizację projektów kulturalno-edukacyjnych promujących drewniane dziedzictwo Małopolski oraz digitalizację zabytkowych obiektów drewnianych.

Od 2023 roku Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest w trybie dwuletnim za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 1. dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 2. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 3. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 4. przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 5. badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 6. promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 7. "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

 1. instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 2. instytucje kultury,
 3. stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
 4. podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
 5. dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
 6. uczelnie wyższe,
 7. kościoły i związki wyznaniowe,
 8. jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
 9. organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową w wysokości 25 tys. zł, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego.

Gorąco zachęcam Państwa do przesyłania zgłoszeń do wyjątkowej nagrody, która honoruje zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej z całego regionu. Dla laureatów to często symboliczne zwieńczenie wieloletnich przedsięwzięć konserwatorskich, których efekty podziwiać możemy w wielu urokliwych zakątkach Małopolski

- mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Nagrody znajdują się na stronach BIP.

 

 

Nagroda im. Mariana Korneckiego

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.04.2023 r.

Do 26 kwietnia br. można składać zgłoszenia do nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. W tym roku Sejmik Województwa Małopolskiego podniósł wartość wyróżnienia do 25 tys. zł. O przyznawaną przez Województwo Małopolskie Nagrodę im. Mariana Korneckiego mogą rywalizować gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. Nagrodę można także uzyskać za realizację projektów kulturalno-edukacyjnych promujących drewniane dziedzictwo Małopolski oraz digitalizację zabytkowych obiektów drewnianych. Od 2023 roku Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest w trybie dwuletnim za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie: dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie, adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne, adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej, przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej, badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej, promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej, "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych. Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej. Nagroda jest nagrodą finansową w wysokości 25 tys. zł, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego. Gorąco zachęcam Państwa do przesyłania zgłoszeń do wyjątkowej nagrody, która honoruje zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej z całego regionu. Dla laureatów to często symboliczne zwieńczenie wieloletnich przedsięwzięć konserwatorskich, których efekty podziwiać możemy w wielu urokliwych zakątkach Małopolski - mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Nagrody znajdują się na stronach BIP.           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe