Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

Podsumowanie przez Tauron Wydobycie S.A. realizacji zadania preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminę Gręboszów

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę początkiem 2022 roku spowodowała nałożenie na agresora sankcji związanych m.in. z brakiem możliwości importu węgla, który w poprzednich latach stanowił dużą część węgla dostępnego na polskim rynku jako opał do gospodarstw domowych. W związku z nagłym zaprzestaniem importu tego surowca, Polska musiała zmierzyć się z problemem jego niedoboru w sektorze komunalno-bytowym. Rodzime kopalnie, które w obliczu dużego importu węgla ze wschodu w ostatnich latach, zaopatrywały głównie sektor energetyczny, stały się z dnia na dzień jedynym pewnym źródłem paliwa stałego dla polskich gospodarstw domowych.

W związku z tak nagłą zmianą na rynku węgla przeznaczonego do gospodarstw domowych i rosnącymi cenami opału na składach węglowych, polski rząd podjął prace mające na celu usprawnić system dystrybucji węgla na terenie kraju i umożliwić jego zakup w niskich cenach. Efektem prac legislacyjnych, poprzedzonych konsultacjami z polskimi producentami węgla, jest Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, regulująca problem zaopatrzenia gospodarstw domowych w węgiel. Nowością wcześniej nigdy nie stosowaną, było zaangażowanie miast i gmin w proces dystrybucji węgla do mieszkańców. Jednostki samorządów terytorialnych stanęły na wysokości zadania i w krótkim czasie zorganizowały infrastrukturę, która umożliwiła z jednej strony zakup węgla bezpośrednio w podmiotach wprowadzających węgiel do obrotu, w tym u polskich producentów oraz z drugiej sprawną dystrybucję opału wśród mieszkańców w niskich cenach. Założeniem programu było, aby gminy mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających do obrotu paliwa stałe za nie więcej niż 1,5 tys. zł i sprzedawać go gospodarstwom domowym w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł. za tonę. Preferencyjna cena uchroniła kieszenie mieszkańców przed znacznym uszczupleniem, a stały dostęp do paliwa stałego stanowił zabezpieczenie przed chłodami zimowych miesięcy.

Spółka TAURON Wydobycie S.A. sprostała powierzonym jej obowiązkom i zawarła 170 umów z gminami na dostawy węgla. Skutecznie i szybko rozbudowano tą wcześniej nie obsługiwaną ścieżkę sprzedaży do gospodarstw domowych poprzez gminy. Prężnie rozpoczęto dostawy węgla zarówno taborem kolejowym jak i samochodowym. Dzięki efektywnej współpracy z gminami węgiel z TAURON Wydobycie S.A. zyskał rozpoznawalność na wcześniej opanowanych przez rosyjski węgiel obszarach.

Gmina Gręboszów jako jedna z pierwszych zawarła umowę na dostawy węgla z kopalń należących do TAURON Wydobycie S.A. Wójt Gminy Gręboszów wraz z podległymi gminie jednostkami i urzędnikami, w krótkim czasie, zbudował sprawny model zaopatrzenia sektora komunalno – bytowego Gminy w węgiel. Dostawy realizowane były z Tauron Wydobycie transportem samochodowym do Gminy, a następnie rozdystrybuowane wśród mieszkańców. Jak się okazało wszystko to nie stanowiło problemu dla zgranego zespołu gręboszowskich urzędników, w krótkim czasie dostarczono do Gminy pierwsze dostawy surowca, aby mieszkańcy mogli cieszyć się ciepłem w swoich domach.

  • Dzięki niezwykle sprawnej współpracy Tauron Wydobycie S.A. z przedstawicielami gręboszowskiego samorządu, zarówno w sferze komunikacyjnej, jak i dokumentacyjno – rozliczeniowej, gmina dokonała zakupu znacznej ilości węgla, co pozwoliło na zabezpieczenie potrzeb lokalnej społeczności. O sprawnej dystrybucji węgla nie można byłoby mówić, gdyby nie doskonałe przygotowanie miejscowego samorządu do tego procesu, co daje bardzo dobre rokowania odnośnie dalszej współpracy – mówi Jacek Pytel, prezes Zarządu Tauron Wydobycie.

Rządowy program pokazał, że w warunkach wcześniej nie spotykanych i wymagających szczególnych działań, przy sprawnej współpracy producentów węgla oraz jednostek samorządowych można zaopatrzyć polskie gospodarstwa domowe w polski węgiel.

Z pewnością po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego  wśród mieszkańców gminy zapotrzebowanie na węgiel ponownie wzrośnie, dlatego też spółka TAURON Wydobycie S.A., nawet jeżeli program sprzedaży przez samorządy nie byłby kontynuowany, jest przygotowana na zaopatrzenie wszystkich chętnych z terenu gminy Gręboszów w polski, sprawdzony węgiel z kopalń Sobieski i Janina poprzez rozbudowaną, własną sieć dystrybucji, a także  poprzez sprzedaż w sklepie internetowym, co będzie stanowiło stabilny filar zaopatrzenia mieszkańców w opał na kolejny sezon grzewczy.

 

Opracowanie: Tauron Wydobycie S.A.

Wprowadzenie: Karol Mikos 20.04.2023 r.

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę początkiem 2022 roku spowodowała nałożenie na agresora sankcji związanych m.in. z brakiem możliwości importu węgla, który w poprzednich latach stanowił dużą część węgla dostępnego na polskim rynku jako opał do gospodarstw domowych. W związku z nagłym zaprzestaniem importu tego surowca, Polska musiała zmierzyć się z problemem jego niedoboru w sektorze komunalno-bytowym. Rodzime kopalnie, które w obliczu dużego importu węgla ze wschodu w ostatnich latach, zaopatrywały głównie sektor energetyczny, stały się z dnia na dzień jedynym pewnym źródłem paliwa stałego dla polskich gospodarstw domowych. W związku z tak nagłą zmianą na rynku węgla przeznaczonego do gospodarstw domowych i rosnącymi cenami opału na składach węglowych, polski rząd podjął prace mające na celu usprawnić system dystrybucji węgla na terenie kraju i umożliwić jego zakup w niskich cenach. Efektem prac legislacyjnych, poprzedzonych konsultacjami z polskimi producentami węgla, jest Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, regulująca problem zaopatrzenia gospodarstw domowych w węgiel. Nowością wcześniej nigdy nie stosowaną, było zaangażowanie miast i gmin w proces dystrybucji węgla do mieszkańców. Jednostki samorządów terytorialnych stanęły na wysokości zadania i w krótkim czasie zorganizowały infrastrukturę, która umożliwiła z jednej strony zakup węgla bezpośrednio w podmiotach wprowadzających węgiel do obrotu, w tym u polskich producentów oraz z drugiej sprawną dystrybucję opału wśród mieszkańców w niskich cenach. Założeniem programu było, aby gminy mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających do obrotu paliwa stałe za nie więcej niż 1,5 tys. zł i sprzedawać go gospodarstwom domowym w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł. za tonę. Preferencyjna cena uchroniła kieszenie mieszkańców przed znacznym uszczupleniem, a stały dostęp do paliwa stałego stanowił zabezpieczenie przed chłodami zimowych miesięcy. Spółka TAURON Wydobycie S.A. sprostała powierzonym jej obowiązkom i zawarła 170 umów z gminami na dostawy węgla. Skutecznie i szybko rozbudowano tą wcześniej nie obsługiwaną ścieżkę sprzedaży do gospodarstw domowych poprzez gminy. Prężnie rozpoczęto dostawy węgla zarówno taborem kolejowym jak i samochodowym. Dzięki efektywnej współpracy z gminami węgiel z TAURON Wydobycie S.A. zyskał rozpoznawalność na wcześniej opanowanych przez rosyjski węgiel obszarach. Gmina Gręboszów jako jedna z pierwszych zawarła umowę na dostawy węgla z kopalń należących do TAURON Wydobycie S.A. Wójt Gminy Gręboszów wraz z podległymi gminie jednostkami i urzędnikami, w krótkim czasie, zbudował sprawny model zaopatrzenia sektora komunalno – bytowego Gminy w węgiel. Dostawy realizowane były z Tauron Wydobycie transportem samochodowym do Gminy, a następnie rozdystrybuowane wśród mieszkańców. Jak się okazało wszystko to nie stanowiło problemu dla zgranego zespołu gręboszowskich urzędników, w krótkim czasie dostarczono do Gminy pierwsze dostawy surowca, aby mieszkańcy mogli cieszyć się ciepłem w swoich domach. Dzięki niezwykle sprawnej współpracy Tauron Wydobycie S.A. z przedstawicielami gręboszowskiego samorządu, zarówno w sferze komunikacyjnej, jak i dokumentacyjno – rozliczeniowej, gmina dokonała zakupu znacznej ilości węgla, co pozwoliło na zabezpieczenie potrzeb lokalnej społeczności. O sprawnej dystrybucji węgla nie można byłoby mówić, gdyby nie doskonałe przygotowanie miejscowego samorządu do tego procesu, co daje bardzo dobre rokowania odnośnie dalszej współpracy – mówi Jacek Pytel, prezes Zarządu Tauron Wydobycie. Rządowy program pokazał, że w warunkach wcześniej nie spotykanych i wymagających szczególnych działań, przy sprawnej współpracy producentów węgla oraz jednostek samorządowych można zaopatrzyć polskie gospodarstwa domowe w polski węgiel. Z pewnością po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego  wśród mieszkańców gminy zapotrzebowanie na węgiel ponownie wzrośnie, dlatego też spółka TAURON Wydobycie S.A., nawet jeżeli program sprzedaży przez samorządy nie byłby kontynuowany, jest przygotowana na zaopatrzenie wszystkich chętnych z terenu gminy Gręboszów w polski, sprawdzony węgiel z kopalń Sobieski i Janina poprzez rozbudowaną, własną sieć dystrybucji, a także  poprzez sprzedaż w sklepie internetowym, co będzie stanowiło stabilny filar zaopatrzenia mieszkańców w opał na kolejny sezon grzewczy.   Opracowanie: Tauron Wydobycie S.A. Wprowadzenie: Karol Mikos 20.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe