Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
30 maja
temperatura: 14°C
wiatr: 0,8 km/h
opady: 0,0 mm

Mur, ale historia Wojska Polskiego – III edycja konkursu MON

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pod hasłem „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural.

Na ich realizację MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej w ciągu ostatnich 3 lat powstało blisko 100 prac. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej MON zorganizowało pierwszy konkurs „Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Uczcił on pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejne edycje konkursu „Mur, ale historia Wojska Polskiego” są hołdem dla żołnierzy i bohaterów walczących o niepodległość Polski. Wszystkie murale wraz z opisem można obejrzeć w wersji cyfrowej, w publikacji Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze spisem miejscowości, w których powstały murale.

Jaki mural?

Mural, powinien mieć co najmniej 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Musi zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Powierzchnia ta powinna znajdować się w przestrzeni publicznej i otoczeniu godnym upamiętnienia bohaterów. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.

Jaka historia?

Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich miejscowych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mural może przedstawiać ważne dokonania polskiego wojska i żołnierskich pokoleń, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być słynni dowódcy, sceny bitew, lokalne jednostki wojskowe, a także wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Kto?

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Kiedy?

Wnioski należy składać do 15 maja 2023 r. Realizacja zadań planowana jest od 30 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/murale-historia-wojska-polskiego--iii-edycja-konkursu-mon

 

mural_baner

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 25.04.2023 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pod hasłem „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na ich realizację MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej w ciągu ostatnich 3 lat powstało blisko 100 prac. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej MON zorganizowało pierwszy konkurs „Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Uczcił on pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejne edycje konkursu „Mur, ale historia Wojska Polskiego” są hołdem dla żołnierzy i bohaterów walczących o niepodległość Polski. Wszystkie murale wraz z opisem można obejrzeć w wersji cyfrowej, w publikacji Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze spisem miejscowości, w których powstały murale. Jaki mural? Mural, powinien mieć co najmniej 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Musi zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Powierzchnia ta powinna znajdować się w przestrzeni publicznej i otoczeniu godnym upamiętnienia bohaterów. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Jaka historia? Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich miejscowych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mural może przedstawiać ważne dokonania polskiego wojska i żołnierskich pokoleń, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być słynni dowódcy, sceny bitew, lokalne jednostki wojskowe, a także wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Kto? Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty. Kiedy? Wnioski należy składać do 15 maja 2023 r. Realizacja zadań planowana jest od 30 czerwca do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/murale-historia-wojska-polskiego--iii-edycja-konkursu-mon     Wprowadzenie: Karol Mikos 25.04.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe