Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

6. edycja BO. Zagłosuj na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”

W poniedziałek 15 maja 2023 r. rusza głosowanie na zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos tylko na jedno spośród 36 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim.

Zachęcamy mieszkańców powiatu dąbrowskiego do oddania głosu na zadanie pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” zakłada organizację w sierpniu 2024 roku wspaniałego koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” należącego do największych na świecie zespołów artystycznych. Koncert Kalejdoskop Barw Polski trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze. Podczas koncertu widzowie mogą wraz z artystami „Mazowsza” przemierzyć całą Polskę. Poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę, ale również przyjrzeć się pięknie wykonanym i zdobionym kostiumom, które cieszą oko.

O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny!

 

Budzet Obywatelski-plakat

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce (nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać dwa głosy:

 • jeden głos na zadanie regionalne(takim zadaniem jest właśnie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat;
 • jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie– głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/)

Jak można oddać głos?

 1. przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE. W przypadku elektronicznej karty do głosowania głos można oddać od 15 maja do 18 czerwca 2023 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania!
 2. za pośrednictwem papierowej karty do głosowania - głosy można oddać od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023 r.
 3. listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”).

UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne.

Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie:

 • imienia i nazwiska,
 • numeru PESEL,
 • kodu i nazwy zadania (kod: TAR 1; nazwa zadania regionalnego: „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”);
 • oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

UWAGA:

 • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
 • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
 • Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie.
 • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: http://powiatdabrowski.pl oraz na Facebook’u Powiatu Dąbrowskiego.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 16.05.2023 r.

W poniedziałek 15 maja 2023 r. rusza głosowanie na zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos tylko na jedno spośród 36 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim. Zachęcamy mieszkańców powiatu dąbrowskiego do oddania głosu na zadanie pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka. Projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” zakłada organizację w sierpniu 2024 roku wspaniałego koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” należącego do największych na świecie zespołów artystycznych. Koncert Kalejdoskop Barw Polski trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze. Podczas koncertu widzowie mogą wraz z artystami „Mazowsza” przemierzyć całą Polskę. Poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę, ale również przyjrzeć się pięknie wykonanym i zdobionym kostiumom, które cieszą oko. O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny!     KTO MOŻE GŁOSOWAĆ? Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce (nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać dwa głosy: jeden głos na zadanie regionalne(takim zadaniem jest właśnie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat; jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie– głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/) Jak można oddać głos? przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE. W przypadku elektronicznej karty do głosowania głos można oddać od 15 maja do 18 czerwca 2023 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania! za pośrednictwem papierowej karty do głosowania - głosy można oddać od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023 r. listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”). UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne. Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie: imienia i nazwiska, numeru PESEL, kodu i nazwy zadania (kod: TAR 1; nazwa zadania regionalnego: „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”); oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia. UWAGA: W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: http://powiatdabrowski.pl oraz na Facebook’u Powiatu Dąbrowskiego.   Wprowadzenie: Karol Mikos 16.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe