Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 2,1 km/h
opady: 0,0 mm

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie uprzejmie informuje, że od 15 maja 2023 r., nastąpiła zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zmienione wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów, które się nie zakwalifikowały, a ich dochód nie przekracza kwot obecnie obowiązujących proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do 9 czerwca 2023 r. w godzinach 8.00 – 15.30. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Informacje dotyczące terminu oraz miejsca wydawania żywności będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS w Gręboszowie tel. (14) 6416027.

 Stopka

 Żywność

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.05.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie uprzejmie informuje, że od 15 maja 2023 r., nastąpiła zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Przedmiotowa zmiana oznacza, że od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Zmienione wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus. Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów, które się nie zakwalifikowały, a ich dochód nie przekracza kwot obecnie obowiązujących proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do 9 czerwca 2023 r. w godzinach 8.00 – 15.30. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej. Informacje dotyczące terminu oraz miejsca wydawania żywności będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS w Gręboszowie tel. (14) 6416027.   Opracowanie: Elżbieta Ciochoń Wprowadzenie: Karol Mikos 17.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe