Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

LIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 29 września 2023 roku

Gręboszów, dnia 25.09.2023 r.

Znak: OA.0002.53.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję LIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 sierpnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  2. przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego, zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024, na obszarze gminy Gręboszów,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały w wersji elektronicznej.

Gręboszów, dnia 25.09.2023 r. Znak: OA.0002.53.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję LIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 sierpnia 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego, zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024, na obszarze gminy Gręboszów, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały w wersji elektronicznej.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe