Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -1°C
wiatr: 17,7 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie nr 13/2023 o wolnym stanowisku pracy pomocniczym Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni ANKIETERA - Praca stała na pełny etat

Oferta pracy

Miejsce pracy:

 • PRACA W TERENIE na obszarze powiatu dąbrowskiego lub tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: miasto Tarnów, Żabno, Lisia Góra i Wietrzychowice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego;
 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • predyspozycji do pracy ankieterskiej;
 • umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • dyspozycyjności i mobilności;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 • rzetelności i terminowości.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie zasadnicze:  nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy;
 • bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny (dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter - brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Termin składania dokumentów: do 06.10.2023 r. Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Krakowie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem ogłoszenie nr 13/2023” lub mailowo: rekrutacjauskrakow@stat.gov.pl

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 36 10 224.

 

Więcej informacji w załączniku.

 

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 26.09.2023 r.

Oferta pracy Miejsce pracy: PRACA W TERENIE na obszarze powiatu dąbrowskiego lub tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: miasto Tarnów, Żabno, Lisia Góra i Wietrzychowice. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych; analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania; komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia co najmniej średniego; dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy; dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office); predyspozycji do pracy ankieterskiej; umiejętności nawiązywania kontaktów; dobrej organizacji pracy własnej; dyspozycyjności i mobilności; radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych; rzetelności i terminowości. Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; wynagrodzenie zasadnicze:  nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie; dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; trzynaste wynagrodzenie; elastyczny, zadaniowy czas pracy; bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych; pakiet socjalny. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny (dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem), kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły); kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu); oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter - brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze; oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Termin składania dokumentów: do 06.10.2023 r. Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie Wydział Kadr i Szkolenia ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 13/2023” lub mailowo: rekrutacjauskrakow@stat.gov.pl Decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 36 10 224.   Więcej informacji w załączniku. Pliki do pobrania Pobierz plik Ogloszenie_ankieter_US_Kraków_13_2023.pdf     Wprowadzenie: Karol Mikos 26.09.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe