Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisanie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gręboszów

W dniu 6 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gręboszów. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Gila oraz Skarbnik Gminy Panią Bożenę Deshko, a Wykonawcą Gplan Sp. z o.o., ul. Różana 22, 98-200 Sieradz reprezentowanym przez Prezesa Pana Damiana Michalskiego. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca opracuje projekt miejscowego planu oraz przeprowadzi całą procedurę planistyczną za kwotę 35 000,00 zł.

Podpisanie umowy na opracowanie jest następstwem podjęcia przez Radę Gminy Gręboszów w dniu 29 września 2023 r. uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów. Planami objęty zostanie obszar o sumarycznej powierzchni około 15 hektarów na terenie miejscowości Borusowa, Wola Żelichowska i Żelichów. Tereny objęte opracowaniem zostaną w większości przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową co w przyszłości umożliwi szybszą realizację przedsięwzięć budowlanych.

Celem podjętych działać jest ułatwienie inwestorom możliwości realizacji przedsięwzięć budowlanych o funkcji produkcyjnej i usługowej co powinno wpłynąć na rozwój naszej gminy.

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Karol Mikos 09.10.2023 r.

W dniu 6 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gręboszów. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Gila oraz Skarbnik Gminy Panią Bożenę Deshko, a Wykonawcą Gplan Sp. z o.o., ul. Różana 22, 98-200 Sieradz reprezentowanym przez Prezesa Pana Damiana Michalskiego. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca opracuje projekt miejscowego planu oraz przeprowadzi całą procedurę planistyczną za kwotę 35 000,00 zł. Podpisanie umowy na opracowanie jest następstwem podjęcia przez Radę Gminy Gręboszów w dniu 29 września 2023 r. uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów. Planami objęty zostanie obszar o sumarycznej powierzchni około 15 hektarów na terenie miejscowości Borusowa, Wola Żelichowska i Żelichów. Tereny objęte opracowaniem zostaną w większości przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową co w przyszłości umożliwi szybszą realizację przedsięwzięć budowlanych. Celem podjętych działać jest ułatwienie inwestorom możliwości realizacji przedsięwzięć budowlanych o funkcji produkcyjnej i usługowej co powinno wpłynąć na rozwój naszej gminy.     Zdjęcia z wydarzenia     Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Karol Mikos 09.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe