Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 3/2016

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej.

§ 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą przyznanych środków publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 12 stycznia 2016 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów.  

 

5 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja zawodów i imprez promujących sport.

 

11 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.

 

5 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

 

8 000,00 zł

 

RAZEM:

29 000,00 zł

 

 

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.01.2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert, zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej. § 2 Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą przyznanych środków publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.       Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek             Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 12 stycznia 2016 r.   Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:   Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów.     5 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja zawodów i imprez promujących sport.   11 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.   5 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.   8 000,00 zł   RAZEM: 29 000,00 zł         Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek Pliki do pobrania Pobierz plik Zarzadzenie Nr 3.pdf           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.01.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe