Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do składania wniosków przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych

15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak co roku, przed tym terminem Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło) musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach.

Dołączone do nich zostały następujące załączniki:

 • materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku;
 • karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności (PEG);
 • instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych.

 

W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu:

- jednolitej płatności obszarowej (JPO);

- uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):

 • do grupy upraw podstawowych,
 • do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006,
 • do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

- płatności uzupełniającej:

 • dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,
 • w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;

- wsparcia specjalnego:

 • specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
 • płatności do krów i owiec;
 • płatności do tytoniu;
 • płatności cukrowej;
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, powinny być przekazane w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Można je złożyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1 % za każdy roboczy dzień opóźnienia.

15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak co roku, przed tym terminem Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło) musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Dołączone do nich zostały następujące załączniki: materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku; karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności (PEG); instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych.   W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu: - jednolitej płatności obszarowej (JPO); - uzupełniającej płatności obszarowej (UPO): do grupy upraw podstawowych, do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006, do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); - płatności uzupełniającej: dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu, w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi; - wsparcia specjalnego: specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; płatności do krów i owiec; płatności do tytoniu; płatności cukrowej; oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, powinny być przekazane w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Można je złożyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1 % za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe